KADA GOVORIMO O TRANSFORMACIJI AGENCIJE – O KOJOJ VRSTI TRANSFORMACIJE GOVORIMO I ŠTA TAJ TERMIN DANAS UOPŠTE ZNAČI IZ AGENCIJSKOG UGLA?

Mislim da je u pitanju promena strukture, načina rada i modela poslovanja koja odgovara na nove i drugačije potrebe marketara koje su se na tržištu javile usled razvoja tehnologije, dostupnijim podacima, sve većim zahtevima potrošača, finansijskim pritiscima i borbom za talente.

ZAŠTO STARI MODELI POSLOVANJA VIŠE NE RADE?

Stari modeli ne rade, jer ne mogu da odgovore na nove potrebe. Veliki broj agencija vremenom se razvio u prilično trome i organizaciono čvrsto definisane organizme u kojima je teško brzo reagovati. Ideja, koja bi trebalo da bude najvredniji agencijski proizvod, često je žrtva koju plaćamo, jer postaje rezultat raznih kompromisa. Da ne bude zabune, stari model poslovanja nije nešto na čemu samo agencije insistiraju. On se ogleda i u načinu na koji su agencije kompenzovane za svoj rad. Od agencija se danas često traži brže, bolje, drugačije i sve to za manje para. U svakom slučaju, model je neodrživ.

KAKO OBJAŠNJAVATE TREND „USITNJAVANJE TRŽIŠTA“ U SRBIJI, ODNOSNO NESTAJANJE AGENCIJA KOJE SU POSLOVALE NA TRŽIŠTU VIŠE DECENIJA I POJAVU VELIKOJ BROJA MALIH AGENCIJA?

Razvoj tehnologija doneo je fragmentaciju medija i sadržaja. Rezultat je potreba za većim i bolje razvijenim pojedinačnim ekspertizama koje su toliko raznovrsne da je praktično nemoguće pronaći ih pod kapom jedne agencije. Profilisane male agencije često su brže i agilnije, a imaju ekspertizu. Isto važi i za preduzetnike. Iz perspektive klijenta ovo može da bude dobro rešenje za neki konkretan problem ili situaciju. Međutim, uska specijalizacija može sa sobom da nosi problem težeg sagledavanja velike slike, tj. uloge konkretnog projekta u strategiji komunikacije brenda. Operativno, za klijenta ovo nosi izazov koordinacije većeg broja agencija ili spoljnih saradnika, često u okviru malog tima.

KAKO IZGLEDA AGENCIJSKI MODEL BUDUĆNOSTI?

Ipak mislim da je budućnost u reformisanom full-service modelu. Ovaj model podrazumeva da agencija može da ponudi klijentu širok portfolio usluga i ekspertiza od kojih će klijent moći da izabere one koje su njemu potrebne. Slično kao kada kod telco operatera birate svoju tarifu ili u McDonald’s-u pravite svoj burger. Mislim da je ova promena neminovna. Za agenciju ovo znači puno rada na identifikovanju i razvoju svojih ključnih kapaciteta u određenim oblastima, kao i razvoju široke mreže saradnika koji će joj pomoći da svoju uslugu ili proizvod, isporuči klijentu. Sve uz garanciju kvaliteta. Nije mali posao pred nama.

Komentari