Često se govori da agencije nisu „zdrave“ sredine za rad. Kakva je realna situacija u agencijama, nakon pandemije?

Rekao bih da je bolja i da je mogućnost delimičnog ili potpunog rada od kuće tome najviše doprinela. Osim toga, mislim da se u nekim agencijama dogodio i mentalni reset kod menadžmenta i da je postalo prihvaćenije da se ne mora svaki posao i po svaku cenu dobiti.

Kako da zaposleni ne dožive „burnout sindrom“? Koja je tu uloga menadžera?

Moguće je dosta toga uraditi – imati optimalan broj zaposlenih, periodično angažovati spoljne saradnike i dodeliti šira ovlašćenja za njihovo angažovanje, pravilna organizacija rada koja omogućava pomaganje između timova, treninzi posvećeni borbi sa stresom i blagovremenom prepoznavanju “burnout” sindroma, stalna komunikacija sa zaposlenima, aktivan uticaj na klijente da blagovremeno šalju brifove, daju duže rokove i dovedu broj naknadnih izmena na optimalni nivo.

Da li je izgradnja kvalitetnog tima lak ili težan zadatak za menadžere?

Sigurno da nije lak, a koliko je težak zavisi i od menadžera. Neko ima više smisla ili je opremljen potrebnim alatima i preduslovima za to, dok neko nije. Kvalitet tima zavisi od kvaliteta njegovih članova, ali i od upravljanja njime. Često se dešava da timovi ne funkcionišu dobro, jer nisu definisane odgovornosti i ovlašćenja u timu, kao i interne procedure i to je jedan od bitnijih zadataka menadžera, jer time sprečava potencijalne nesporazume i povećava efikasnost. Autoritet menadžera ne sme da proističe iz titule, već iz kompetencija, jer se u suprotnom dovode u pitanje njegove odluke, što pogubno utiče na funkcionisanje tima.

Da li je budućnost rada u agencija hibridna?

Hibridni model razumem kao model koji ne zahteva da se radi isključivo iz kancelarije, i u većini agencija imam utisak da je to prihvaćeno kao novi standard. A ako pričamo o budućnosti, virtuelna realnost će jako brzo doneti i nove mogućnosti koje će smanjiti jaz između rada u kancelariji i rada od kuće. U poslednje vreme potencijalni zaposleni su na intervjuima uvek zainteresovani za ovu temu i ona im je dosta visoko na listi prioriteta. Mogućnost rada od kuće značajno utiče na zadovoljstvo zaposlenih i ne vidim razlog da se to ne omogući, tamo gde je primenjivo.

Da li su agencijama u Srbiji potrebne employer branding kampanje?

Pre bih rekao da je potrebno imati kontinuirane employer branding aktivnosti nego kampanje. Ove aktivnosti su usmerene i na postojeće i na potencijalne zaposlene, i treba da odslikavaju realnost. U doba velike transparentnosti u kome živimo, neophodno je kontinuirano komunicirati vrednosti kompanije i realne aktivnosti koje se sprovode, a ne imati kampanju i izmisliti aktivnost, jer planirate da uskoro zaposlite nekog. To je kratkog daha i relativno lako uočljivo.

Komentari