KOJA JE ULOGA BRENDOVA U EDUKACIJI SVOJE CILJNE GRUPE, POSEBNO AKO GOVORIMO O GRAĐAVINSKOJ INDUSTRIJI?

Uloga brendova jeste da na inovativan način podržavaju ciljne grupe i doprinose potrebama zajednice u kojoj posluju, da kroz kreiranje komunikacionih projekata, a u skladu sa svojom strategijom, budu generatori konstruktivnih promena. Građevinska industrija u Srbiji podrazumeva glavni motor rasta BDP-a, veliki broj jakih trzišnih igrača. Samim tim, možda više nego ijedna druga, iziskuje postojanje snažnih brendova koji će da istupe kao edukatori, inovatori i pokretači. Upravo delatnost same industrije, usled složenosti procesa primene proizvoda, implicira potrebu akumuliranja profesionalnog znanja, stručnosti i iskustva, neprestano prilagođavanje brendova kako bi se odgovorilo rastućim potrebama tržišta.

Smatrajući edukaciju temeljom budućih uspeha, Bekament iznova nalazi nova rešenja i pomera granice u oblasti svog poslovanja inicirajući aktivnosti koje osnažuju kako naš brend tako i naše partnere. Kontinuirano se ulaže u obuke i treninge kako zaposlenih u cilju njihovog stručnog usavršavanja, tako i ciljnih grupa kroz profesionalnu teoretsku i praktičnu edukaciju koja će im obezbediti napredak u daljem profesionalnom razvoju.

DA LI SE I NA KOJI NAČIN KROZ EDUKACIJU I PERSONALIZOVANU KOMUNIKACIJU STVARA ČVRŠĆA VEZA IZMEĐU BRENDA I POTROŠAČA?

Uspešne kompanije dobro znaju da ciljne grupe s pravom očekuju da ih brendovi poznaju i vode. Stoga, personalizacija odnosa i obezbeđivanje što kvalitetnijeg korisničkog iskustva podrazumevaju neminovnost modernog poslovanja.

Brendovi se sve više približavaju krajnjim potrošačima motreći na njihove želje, uvažavajući njihove potrebe i kreirajući relevantne informacije ili poruke u svrhu unapređenja celokupnog doživljaja brenda. Ukoliko se želi uspeh na duge staze, uvek je važno imati na umu da kroz podršku i ulaganje u druge, raste i sama kompanija, sam brend.

Kvalitetna je ona komunikacija koja je upotrebljena pravilno, koja motiviše, povećava zadovoljstvo ciljne grupe i uključuje je u komunikaciju, ali koja podrazumeva i rast brenda i profita.

KADA GOVORIMO O GRAĐAVINSKOJ INDUSTRIJI, KOJI MARKETINŠKI ALATI SU EFIKASNI U KOMUNIKACIJI SA CILJNOM GRUPOM I STEJKHOLDERIMA?

Usled kompleksnosti građevinske industrije i specifičnosti sistemskih rešenja koja plasiramo, kao i procesa donošenja odluka o kupovini, komunikacija je orijentisana na više različitih ciljnih grupa u okviru segmenta B2B i B2C.

Samo integrisanim marketing pristupom, odnosno odabirom relevantnih komunikacionih alata, a čiji miks zavisi od definisanih ciljeva i strategije kompanije, ciljnim javnostima se na efikasan način približavaju vrednosti brenda, benefiti proizvodnog asortimana ili usluga. Bez obzira o kojoj komunikacionoj platformi je reč, gde se implementira i preko kojih medijskih kanala, najvažnije je biti fokusiran na ljudske potrebe, motive i pokretače ponašanja koji će odrediti temu komunikacije, odnosno biti aktivator za kreiranje sadržaja u svrhu ostvarenja zadatih ciljeva.

Komentari