Zašto bi kompanije danas trebale da imaju employer branding strategije?

Iz istog razloga zašto se pojavio marketing kao funkcija. Ponuda (poslova) veća je od potražnje (kvalitetnih talenata), a kvalitetni ljudi traže kvalitetne kompanije, pa je naš posao prvenstveno oblikovati radno okruženje u kojem se osoba oseća dobro.

Da li živimo u eri krize talenata? Zašto?

Da nije tako, ne bi postojao employer branding. Dva su razloga deficita talenata. Prvi je taj što je tržište rada postalo otvoreno, pa danas možete otići da radite bilo gde u svetu. Štaviše, možete ostati i kod kuće, a raditi za kompaniju na drugom kraju sveta. Drugo, da nije svaka kompanija, odnosno kompanijska kultura, idealna (fit) za svakog. Tek onda kada se poklope vrednosti i ambicije osobe sa vrednostima i vizijom kompanije, ta osoba može biti zadovoljna i može realizovati svoj pun potencijal.

Na koji način se može raditi na prevenciji burnout sindroma u kompanijama?

Sklonost prekovremenom i napornom radu treba rešiti na nivou kulture kompanije, a to se najbrže menja kada krenete od glave. Dakle, krenite od edukacije menadžmenta o posledicama koje ima iscrpljivanje zaposlenih prekovremenim radom ili pozivima preko vikenda. The rest will follow…

Koliko je važna sinergija HR i sektora komunikacija tokom realizacije employer branding kampanja?

Employer brending po prirodi je multifunkcionalan – za realizaciju većine inicijativa i projekata potrebno je angažovati čitav niz stručnjaka u kompaniji, osobe iz samog biznisa, timove koji se bave zapošljavanjem, tim za edukacije i razvoj, marketing, tim za promocije, zakup medija, istraživanje tržišta…da imenujem samo neke. Što se tiče saradnje sa komunikacijama, to vam dođe kao sestrinski sektor kada je employer branding u pitanju. U mom slučaju konkretno, došla sam iz sektora komunikacija i danas imam dvojaku odgovornost – prema sektoru za ljude i kulture i prema sektoru komunikacija. Negde sam između dve vatre.

Kada bi Vaša ličnost bila kompanija, kako bi ona izgledala i koje bi benefite nudila?

Održiva kompanija u kojoj ljudi imaju slobodu – izražavanja, delovanja i upravljanja svojim profesionalnim i ličnim razvojem, što podrazumeva da preuzimaju odgovornost za sebe i svoj rad. To mi je jako važno.

Šta će biti svrha brendova u budućnosti u odnosu na zaposlene?

Brendovi će najpre morati da osvoje srca zaposlenih koji su ih kreirali, proizveli i plasirali. Tek na toj zdravoj osnovi kreće osvajanje srca potrošača. Odličan primer kako se to radi su aktivnosti Atlanticovih novih brendova Jimmy Fantastic i BoomBox. Oni su se najpre obratili našim zaposlenima, koji su za uzvrat postali njihovi najbolji ambasadri. Employer brend kod nas, od samih početaka 2014. godine, funkcionisao je po tom principu. Štaviše, tek od 2018. počeli smo sa eksternim kampanjama, a i danas to čini tek 20% employer brend aktivnosti u Atlanticu.

Komentari