U kojoj meri će se komunikacijska industrija u budućnosti oslanjati na podatke?

Moje mišljenje je da će se komunikacijska industrija u budućnosti sve više i više oslanjati na podatke. Svakog meseca pojavljuju se novi softveri za praćenje raznih vrsta big data. I mislim da će tehnologije biti sve više i da će ona biti finansijski sve dostupnija. Dakle, moći ćemo da merimo i prikupljamo ogromnu količinu podataka. Ali problem će biti sa čitanjem i analizom tih podataka. Naša analitička agencija Digital Element ove godine sklopila je ugovore sa nekim od svetskih softverskih kuća za praćenje contenta, a u procesu izbora razgovarali su sa 26 agencija koje se tim poslom bave u celom svetu.

Da li danas isključivo komunikacijske strategije zasnovane na podacima i analizama donose poslovni rezultat? Zašto?

Mi već sada vidimo razliku u rezultatima kampanja koje su postavljene na dobrim analizama i dobrim podacima i onih koje se i dalje rade po principu – znamo mi to i bez istraživanja. Ako je nekada to i bilo realno kada su se kampanje radile samo za televiziju ili novine, sada kada i najmanji uspeh zavisi od miksa pet i više komunikacijskih kanala, nema tog profesionalca koji može da bude siguran u procenu bez prikupljanja i analize podataka.

Zašto je za uspešno poslovanje jedne kompanije važna pravovremena analiza medijskog sadržaja?

Zato što sada svi poslovni subjekti posluju u jednom jako složenom medijskom okruženju, a podaci koji mogu biti korisni i analize koje mogu da se izvuku razlikuju se od industrije do industrije. Korisne informacije iz istraživanja digitalnih kanala komunikacije za nekog ritejlera, proizvođača robe široke potrošnje, online shop ili investitora u rudarstvo, znaju da se i značajno razlikuju. Mi to vidimo kroz poslovanje našeg Digital Elementa, gde je trenutno glavna barijera objasniti klijentima šta sve mogu da vide i dobiju iz dobre analize njihovih podataka. Jako je mali broj ljudi koji su se specijalizovali za data maining i analizu.

Da li je budućnost komunikacijske industrije savetodavna ili strateška?

I strateška i savetodavna. Svi poslujemo u kompleksnom medijskom okruženju što utiče na značaj naše strateške uloge pri pravljenju svih bitnih planova poslovanja jedne kompanije, a sa druge strane, sve se tako brzo menja da će u svakodnevnom radu naša uloga savetovanja biti neizostavna. Pre 20 godina kada smo krenuli sa PR savetovanjem morali smo gotovo svim potencijalnim klijentima da objašnjavamo značaj komunikacije u njihovom svakodnevnom poslovanju. Danas to više nije slučaj, svi su svesni potrebe za savetima kako bolje i efikasnije komunicirati!

Komentari