Xiaomi je u junu 2021. nadmašio Samsung i Apple i po prvi put postao broj 1 brend mobilnih telefona u svetu. Zašto je to važna informacija za korisnike?

Mnogi faktori utiču na uspeh jedne kompanije, u slučaju Xiaomia i generalno industrije u kojoj se nalazimo, mislim da su dva najbitnija faktora – inovacije i odnos prema korisnicima. Xiaomi je još od samog početka imao jak fokus na želje i potrebe korisnika, i to je nešto što je guralo kompaniju sve do trenutne pozicije jednog od najvećih inovatora u industriji. Takav odnos sa korisnicima danas ima za rezultat jako veliku podršku od strane Mi fanova, koji ne samo što su najvokalniji korisnici, već često i aktivno učestvuju u kreiranju i oblikovanju trenutnih i budućih proizvoda. Ni jedna druga kompanija u našoj industriji ne praktikuje tako nešto.

Na koji način mobilni telefoni danas menjaju sve(s)t i korisnike?

Mobilni telefoni, za mnoge od nas, primarni su alat za rad, najbitniji uređaj koji koristimo u komunikaciji, pomažu nam da stignemo na vreme tamo gde smo potrebni, beleže skoro svaki trenutak našeg života i još mnogo toga. Inovacije u našoj industriji idu tako brzo da ni ne stižemo da razmišljamo na takav način o mobilnom telefonu, koji je preuzeo toliko toga u našem svakodnevnom životu. Takav nivo povezanosti reflektuje se i u očekivanjima koja korisnici imaju od uređaja koje koriste. Naši korisnici danas očekuju da je svaki uređaj povezan, da se prilagođava njihovom životu, a ne obrnuto. IoT tehnologije u srži su naše strategije već neko vreme i Xiaomi trenutno ima najveći ekosistem uređaja koji savršeno funkcionišu zajedno, gde je mobilni telefon povezan sa gotovo svim uređajima u jednom domu i sve funkcioniše baš onako kako korisnik očekuje, rešavajući probleme i tako čini život svakog našeg korisnika boljim.

Globalna istraživanja pokazuju da korisnici smart telefona dnevno provedu skoro 4 sata na svom uređaju. Šta to konkretno znači za oglašivače?

Za oglašivače to znači da moraju biti svesni da je mobilni telefon postao primarni računar, više to nije desktop ili laptop. Ponašanje potrošača je u tom slučaju drugačije, vremena je manje i očekivanja su veća. Sve što radimo danas u onlajn marketingu mora biti fokusirano na mobilni telefon i prilagođeno jednom dosta drugačijem modelu koji je zahtevniji, ali ujedno nudi i veću nagradu oglašivačima koji iskoriste sve benefite koji se nude.

Mobilno oglašavanje u Srbiji je u 2020. zabeležilo najveći rast do sada od čak 45,89%. Šta nam ovi podaci govore?

Kako potrošači sve više kupuju onlajn tako se razvija i mobilno oglašavanje. Tokom prošle godine videli smo jedan skok gde je veliki broj potrošača po prvi put iskusio onlajn kupovinu. U tom trenutku dobar deo tržišta bio je nespreman i videli smo da treba još puno ulagati u platforme, servise i sisteme za onlajn kupovinu. Kako se pomenute platforme unapređuju tako će rasti i mobilno oglašavanje.

Komentari