Lestvicu intuitivnosti korišćenja sajtova i aplikacija kreirala je, marljivim radom u prethodnih 10 godina, upravo naša industrija. Ustanovljeni su obrasci prilagođeni potrošačima različitih doba, pa tako dobar UI i UX više nisu prednost, već osnov i imperativ.

Postavlja se pitanje – šta je sledeći korak i koja je nova dodatna vrednost za korisnika? Biće potrebno da se vratimo malo unazad, a odgovor su upravo stare navike i rituali.

Ritual odlaska u prodajni objekat i konsultovanje sa prodajnim savetnikom i dalje ima značaj prilikom kupovine proizvoda i usluga. S toga, umesto da na sajtu korisniku isključivo serviramo informacije koje mi želimo, otvorimo dvosmernu komunikaciju i korisnika pitamo šta on zapravo želi.

Hajde da pitamo šta bi zaista voleo da vidi na putovanju, hajde da ga pitamo koja mu je širina struka prilikom kupovine pantalona ili da ga pitamo koje indikacije ima, kako bismo mu preporučili pravu destinaciju, veličinu ili probiotik.

Koristimo takozvanog čarobnjaka (wizard) – digitalnog interaktivnog savetnika, koji korisniku pruža osećaj savetovanja sa prodajnim savetnikom. Prednosti je bezbroj, a neki od njih su rasterećenost korisnika prilikom odabira proizvoda, ali i potpuno odstranjivanje neprijatnosti prilikom komuniciranja svojih potreba, što često može dovesti do odabira proizvoda koji nije krojen po meri našeg dragocenog korisnika.

Komentari