U kojoj meri su kompanije danas svesne strateške uloge komunikacija?

Vodeći se ličnim iskustvom, svesne su i postaju sve svesnije. Uloga komunikacija u kompanijama mnogo je kompleksnija nego što se to možda čini “spolja”. Obuhvata više od brend PR-a, odnosa sa medijima i eksternih komunikacija koje su na prvu najvidljivije, to čini možda 20% našeg posla. Pogotovo u velikim organizacijama, strateška uloga komunikacija je prepoznavanje potrebe i adekvatnog trenutka za reakciju – podjednako ka internoj i eksternoj javnosti. To je ono čega su “dobre” kompanije svesne, a sve to polazi od dobrog i odgovornog vođstva gde, u svesnim kompanijama, svoje mesto u rukovodećim timovima imaju i komunikacije.

Na koji način se danas mere efekti rada PR stručnjaka – kroz broj objava i komercijalnu vrednost ili kroz rast poslovanja?

Rekla bih najpre kroz reputaciju. Smatram da se uspeh odlikuje u pozicioniranju kompanije u skladu sa vrednostima iza kojih stoji. Kada ljudi prepoznaju vašu kompaniju i prepoznaju vaše vrednosti. Komunikacija je fluidna i “živa” stvar. Nemaju svi stručnjaci za komunikaciju unutar jedne kompanije isti pristup, a ni uloge. Ne postoji jedna mera koja bi svima odgovarala. Za neke, uspeh je povećanje prodaje, izgradnja i održavanje reputacije, privlačenje novih ili zadržavanje postojećih talenata. Svi ovi faktori se nalaze na drugačijim stepenima važnosti u zavisnosti od kompanije i njenih ciljeva.

U kojoj meri su korporativne priče vidljive u medijima u odnosu na senzacionalizam i fake news? Kako da postanu vidljivije?

Dobra priča uvek nađe svoj put do publike. Odlična polazna tačka je relevantnost i poznavanje publike, kao i trenutka u kojem im se obraćamo. Polazeći od naših iskustva – u trenutku kada nas je sve zadesila globalna pandemija, priča o ulozi žvaka u oralnoj higijeni ustupila je mesto priči o radu od kuće. Kao kompanija koja je oduvek tu opciju pružala svojim zaposlenima, prepoznali smo značaj i relevantnost deljenja naših učenja i praksi kako bismo pomogli mnogima da se lakše i brže prilagode. Kada je došlo do ratnih sukoba na početku godine, fokus sa globalnih kampanja preusmerili smo na pružanje pomoći našim zaposlenima i podršku ugroženima kroz donacije.

Navedite primere dobre prakse korporativnih komunikacija koje pomeraju granice struke?

Nezahvalno mi je izdvojiti primere, jer stvarno mislim da svaka kompanija na svoj određeni način i po svom tempu pomera granice, ali smatram da ovo što radi Metalac zaslužuje pohvale. Od lokalnog, tradicionalnog biznisa iz Gornjeg Milanovca, koji veruje u svoje proizvode, kroz dobru komunikaciju su svoj brend uspostavili kao izuzetno aktuelan i moderan. Pored toga što su u toku sa trendovima, uspevaju da postave nove i brzo reaguju na promene, a i prilike u komunikaciji.

Komentari