Ponosna sam što u svom okruženju pretežno radim sa ženama – intelektualno jakim, a u isto vreme dovoljno senzibilnim da mogu da sagledaju razne aspekte biznisa. To su žene koje u bilo kom trenutku mogu da stanu na crtu svakom muškarcu, kako u profesionalnom, tako i u životnom smislu. Ali, sve mi i dalje moramo da vodimo borbe na mikro nivou za određena prava koja, kao da su Bogom dana, suprotnom polu. Zašto?

Da su muškarci i dalje dominantno prisutni na vodećim položajima – počevši od vođenja država, pa sve do rukovodećih pozicija u raznim privrednim sektorima i kompanijama – više je nego jasno. OK, određeni pomak je napravljen. Vremenom je počelo da se nazire svetlo na kraju tunela, kome smo sve bliže, ali još uvek ima toliko toga da se uradi. Zato je potrebno da negujemo rodnu divergentnost u svojoj radnoj organizaciji da bismo dali jednaku šansu svim zaposlenima da maksimalno ostvare potencijal – bilo da su muškarci, bilo da su žene.

Rodni stereotipi – no more!

Znate ono kako nam norme i pravila generalno govore da postoje „ženski“ i „muški“ poslovi? Da, i ja se uvek nasmejem iznova kada pomislim na tu podelu, ali budimo realni – ona je i dalje duboko ukorenjena u politici pojedinih kompanija. Kada se žene „suprodstave“ ovom stereotipu i razbiju očekivanja o tome kako bi „trebalo“ da se ponašaju, počinju da snose „konsekvence“. U New York Times je još 2016. godine izašao jedan tekst koji govori baš o ovoj temi, i evo šta su pojedine žene izjavile tim povodom: „Žene se na poslu češće doživljavaju kao pouzdane, a ređe kao vizionarke“, „Žene koje se pohvale svojim dostignućem često će biti kritikovane da se samopromovišu“, „Muškarci se osećaju ugroženo od strane asertivnih žena“, „Za žene koje žele da pregovaraju o unapređenju smatra se da imaju agresivan pristup, dok su muškarci proaktivni u istoj situaciji“.

Pa, kako onda dalje? Koji su to sledeći koraci koje možemo preduzeti u osnaživanju žena u radnom okruženju?
Od zapošljavanja do mentorstva, postoji bezbroj načina za podršku ženama u vašoj organizaciji:

SANKCIONISANJE DVOSTRUKIH STANDARDA
Kriterijumi za ocenjivanje radnog učinka često su kreirani prema muškim standardima i modelima, i shodno tome u pojedinim situacijama mogu biti neprihvatljivi za ocenjivanje radnog učinka žena. Stilovi rukovođenja se, takođe, nesvesno ocenjuju u zavisnosti od toga da li je menadžer žena ili muškarac, tako da se jedna asertivna žena često doživljava kao agresivna šefica, dok je asertivan muškarac jak i dobar lider. Preispitajte se kako kao poslodavac stojite po ovom pitanju. Pitajte svoje zaposlene za mišljenje, kao i za konstruktivne smernice i preporuke. Iznenadićete se koliko će zajednički rezultati doprineti boljoj motivaciji i radnoj atmosferi.

FLEKSIBILNOST ZA ŽENE KOJE ZASNIVAJU PORODICU
Kada žena odluči da zasnuje porodicu, dolazi u situaciju da treba da se suoči sa brojnim pitanjima koja se tiču razvoja karijere – da li će stagnirati u poslu narednih godinu dana i kako će se to odraziti na njen dalji karijerni razvoj, šta će se desiti sa pozicijom, da li će je zameniti sa nekim boljim od nje, itd. Ono što poslodavci uvek treba da imaju na umu jeste da žene u ovoj fazi igraju manje aktivnu ulogu na poslu i da je to OK. Razmislite o kreiranju fleksibilnih opcija koje biste im ponudili – omogućavanjem rada na daljinu, kao i redovnim konsultacijama kako bi ostvarile profesionalni kontinuitet.

EDUKACIJA, EDUKACIJA, EDUKACIJA
Ženama koje se nalaze u srednjem dobu ne stoje na raspolaganju baš neke sjajne mogućnosti. Dolaze mlađe osobe koje imaju više entuzijazma za rad, koje imaju više vremena da se posvete poslu i ni približno toliko obaveza kao starije koleginice. Mada prednost leži u njihovom znanju i iskustvu koje je često nezamenljivo, ali ponekad može biti nedovoljno. Uzmimo primer žena koje nisu dovoljno digitalno pismene – možete da zamislite sa kolikim izazovima su se suočile u ovoj tzv. „novoj stvarnosti“ koja nas je zadesila kada smo svi preko noći prešli na neke nove online platforme za komunikaciju. Obezbeđujući im kontinuiranu edukaciju i usavršavanje omogućavamo im da ostanu konkurentne u industriji i na tržištu rada, dajući im preko potrebno samopouzdanje da su i dalje bitan deo tima.

ŽENE MENADŽERI KAO UZORI I MENTORI
Talentovane i uspešne žene koje se nalaze na rukovodećim položajima mogu biti odlične ambasadorke pružajući pomoć u razvijanju potencijala mlađih koleginica. Dajući jednak glas ženskim menadžerima pokazujete koliko su njihove veštine dragocene za razvoj kako samih ljudi, tako i kompanije u kojoj rade.

Komentari