McDonald’s Srbija istakao se poslednjih par godina sa svojim employer branding kampanjama #PocinjemIzMeka i #RadimuMeku. Zašto employer branding postaje sve važniji za kompanije?

Oduvek je employer branding važan, bar nama u McDonald’su, jer employer branding predstavlja poslovni identitet kompanije. To je ono što kompaniju čini dobrim poslodavcem i ističe među ponuđačima poslova. Danas je to posebno važno, jer je tržište rada dosta dinamično i nije lako pronaći odgovarajući kadar, a sa druge strane potrebe i motivacija generacija koje dolaze se menjaju i poslodavci, više nego ikad, moraju da se prilagođavaju tim potrebama. Kampanje koje pominjete, imale su za cilj da kroz lične priče naših zaposlenih pokažemo jedinstvenu kulturu rada koju mi negujemo i da se taj rad može prilagoditi različitim životnim ciljevima.

Koja je tu uloga sektora komunikacija?

Izuzetno je važna uloga komunikacija, jer kroz eksternu komunikaciju mi jasno predstavljamo našim budućim kolegama šta znači raditi u McDonald’su i da je to odlična prilika da steknu veštine i znanja koja će im pomoći, ne samo na poslu, već i u privatnom životu. Naša komunikacija je iskrena i poruke prilagođavamo ciljnoj grupi. Podjednako je važna i interna komunikacija, jer su naši zaposleni najvažniji resurs kompanije.

Kako da zaposleni budu motivisani da „žive brend“?

Što su zaposleni motivisaniji, veća je verovatnoća da će ostati i ostvariti svoj puni potencijal u kompaniji. Zaposlenima se mora pristupiti individualno, pratiti i razumeti ono što je najvažnije za svaku osobu. Moraju da vide da se njihov rad ceni, kroz različite benefite i nagrade, negovanje duha zajedništva kroz timske ativnosti, teambuilding, korporativne žurke, i praćenje njihovog razvoja i blagovremeno unapređivanje. Kroz priznanje koliko su važni kompaniji stiče se i njihovo poverenje. Redovno radimo interna istraživanja među zaposlenima o njihovim potrebama i na to odgovaramo kroz internu komunikaciju. Zaposleni će „živeti brend“ ako i sami spoznaju da vizija i misija koju brend komunicira nije samo sredstvo, već se ogledaju u svakom potezu kompanije, pa i prema samim zaposlenima. Kada vide da brend živi kroz svoje ideje i inicijative, kroz konkretne aktivnosti, i oni sami postaju brend ambasadori i to je najveća vrednost koju kompanija može da ostvari.

Da li je Business-to-Employee (B2E) poslovni model kompanije McDonald’s i zašto?

Jeste, to je jedan od modela kompanije, ali je, takođe, podjednako važan i model Business-to-Consumer. Naša B2E strategija je da privučemo i zadržimo najbolje zaposlene i zato se na nivou kompanije razvijaju različiti alati i resursi koji to mogu da obezbede. Imamo različite portale unutar kompanije koji su na raspolaganju našim zaposlenima, i oni godinama unazad, imaju mogućnost fleksibilnog radnog vremena, bonusa i različitih treninga koji im pomažu u profesionalnom razvoju. Ono što mi radimo jeste da pratimo napredak i zadovoljstvo naših zaposlenih kako bismo blagovremeno mogli da ispunimo sva njihova očekivanja.

Komentari