MARTINA PETROVIĆ, RUKOVODILAC SEKTORA KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE, LIDL SRBIJA

TINA CIPOT, RUKOVODILAC PODRUČJA KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE, LIDL SLOVENIJA

INTERNE KOMUNIKACIJE VEOMA SU VAŽNE ZA RAZVOJ KOMPANIJE - DA ILI NE?

O da, naravno. Njihov pun doprinos vidi se u podsticanju i praćenju razvoja kompanije – ali tek kada se internom komuniciranju sistematski pristupa, kada se postavljaju ciljevi i prate rezultati, kada se podstiče kreativnost, osvajaju nove teritorije i kada se praktikuje u formi dvosmerne komunikacije koja donosi vrednost za obe strane.

INTERNE KOMUNIKACIJE VEOMA SU VAŽNE ZA RAZVOJ KOMPANIJE - DA ILI NE?

Interna javnost najvažnija je za kompaniju, ali nažalost puno brendova na to zaboravlja. Najjači ambasadori su zaposleni i na tome treba raditi. Njihovo učešće u komunikaciji brenda najiskrenije je i direktno. Oni su glasnogovornici kompanije. Interne komunikacije nisu i ne smeju biti stvar slučaja, nego jasne strategije kompanije odnosno brenda. U Lidlu Slovenija sa svojim zaposlenima puno komuniciramo, svaki mesec pripremamo interni magazin, koji dobiju baš svi. Takođe, svakog dana objavljujemo informacije na internom portalu, a što je još važnije – ne samo, da ih informišemo, nego sa njima pričamo. Oni su stvaraoci naših priča.

DA LI JE INTERNA ZAPOSTAVLJENA U ODNOSU NA EKSTERNU KOMUNIKACIJU?

Kompanije koje se ozbiljno bave internom komunikacijom prve će osetiti pozitivne rezultate građenja bliskog odnosa sa onima koji su im najbliži, zaposlenima i samim tim su svesni osnovnog pravila: da se infromacije prvo dele interno, u „porodici“, pa eksterno. U tom smislu, internę nisu i ne smeju biti zapostavljenje.

DA LI JE INTERNA ZAPOSTAVLJENA U ODNOSU NA EKSTERNU KOMUNIKACIJU?

Nažalost, još uvek je interna komunikacija u drugom planu. Kada se priprema komunikacijski plan, puno puta se zaboravlja na interne komunikacije. Zato u Lidlu Slovenija, kad pripremamo projekte i lansiramo kampanje, interna komunikacija dolazi kao prva. Naša želja je da zaposleni saznaju informacije o događajima u kompaniji pre ostalih, pre medija ili društvenih mreža.

KAKO DA ZAPOSLENI POSTANU GLASNOGOVORNICI KOMPANIJE U KOJOJ RADE?

Ljudi će postati vaši ambasadori samo ukoliko vam veruju – ukoliko ste dosledni i srcem u onome za šta se zalažete, iskreno reagujete na situaciju i vaše celopuno ponašanje uskladjeno. Kao i u svim sferama života, integritet, otvorenost i ljudskost su na ceni i o njima se priča, pozitivno i bez naknade.

KAKO DA ZAPOSLENI POSTANU GLASNOGOVORNICI KOMPANIJE U KOJOJ RADE?

Kada zaposleni dobijaju informacije o svojoj kompaniji prvi, jača se njihov osečaj da su deo kompanije, da pripadaju ekipi, da su uključeni u kreiranje uspeha. Da bi postali glasnogovornici kompanije moraju imati osećaj da su važni, da ih kompanija ceni. I relevantno i kontinuirano informisanje zaposlenih o događajima u kompaniji jedan je od važnih koraka prema gradnji internih ambasadora brenda.

ŽIVIMO U ERI KRIZE TALENATA - DA ILI NE? I ZAŠTO?

Živimo u „instant“ eri, u kojoj je na svakom koraku vidljivo da nedostaje strpljenja i upornosti. Kada pričamo o talentima – oni su tu, ali mnogi ne dosegnu pun potencijal, upravo iz stečene potrebe da se sve dobije lako, „odmah i sad“.

ŽIVIMO U ERI KRIZE TALENATA - DA ILI NE? I ZAŠTO?

Kompanije koje aktivno i kontinuirano stvaraju dodatne vrednost za svoje zaposlene, u boljem su položaju kad je reč o krizi talenata. U Lidlu Slovenija se sa talentima bavimo već godinama na sistematički način i u budućnosti ćemo se još intenzivnije time baviti.

NAVEDITE NAM JEDAN DOBAR PRIMER INOVATIVNE KAMPANJE KOJA U FOKUSU IMA INTERNU KOMUNIKACIJU?

Zanimljiv mi je bio način na koji su kolege iż Lidl Slovenije aktivirali zaposlene da i sami nagrade dobru komunikaciju: da predlože kolege koji svojom energijom doprinose dobroj radnoj atmosferi. Svih 70 nominovanih je dobilo poklon, a za petoro nagrađenih dobilo je iznenađenje: javnu zahvalnicu na samom radnom mestu. Uspešnost njihove kampanje pokazuje da je zaposlenima važno da se prepoznaje njihovo zalaganje koje se ne odnosi samo na radne zadatke.

NAVEDITE NAM JEDAN DOBAR PRIMER INOVATIVNE KAMPANJE KOJA U FOKUSU IMA INTERNU KOMUNIKACIJU?

Kolege u Lidl Srbija nedavno su pokrenule interni magazin, a koji uobičajene teme, kao što su novosti iz kompanije, proizvode, zaposlene i slično, predstavljaju u maniru lifestyle magazina što mu daje dodatnu vrednost, jer na pravi način kombinuju posao i razonodu. Ideja je, da informacije o kompaniji u kojoj radiš, ne treba da budu samo strogo korporativne, nego je to stvar „života“ u radnoj sredini, odličan je način kako učvrstiti pripadnost kompaniji.

Komentari