Činjenica je da je Covid-19 uticao na digitalnu transformaciju kompanija, više nego bilo koja marketiška kampanja. Ali, nisu se samo kompanije transformisale, nego i sami korisnici, pogotovo u Adria regionu, koji su prihvatili da iskoriste sve benefite koje digitalno iskustvo donosi.

Očekivanja su da će i nakon Covid-19 krize korisnik ostati na digitalnom, naročito u domenu online kupovine proizvoda ili usluga. U ovom procesu, profitiraće kompanije koje svoje usluge budu uskladile prema potrebama korisnika, olakšavajući im digitalno iskustvo i pružajući im dodatne benefite kupovine proizvoda i/ili usluga iz fotelje, poput isporuke dan za dan, inovativnih loyalty platformi ili tailor-made ponude za određene kategorije kupaca.

Tu je šansa i za agencije, da osmisle način kako da podrže svoje klijente sa ciljem da privuku pažnju potencijalnih korisnika, osmisle jasan način online promocije i kreiraju zadovoljnog online kupca.

Tokom deset godina svog postojanja Smartpoint Adria suštinski je ulazio u način razmišljanja potrošača. Naš način se razlikovao u temeljnom prilazu kupcima koji je vodio od istraživanja i analitike, prema njihovom ponašanju u okviru različitih kanala prodaje i upravljanju prema zadatim KPI-evima. Još pre sedam godina, započeli smo sa ozbiljnijim online kampanjama za naše klijente, sa ciljem da obezbedimo njihovim korisnicima kompletno digitalno iskustvo.

Danas, u uslovima Covid-19 krize, uvideli smo da dve usluge koje već duže vreme nudimo napokon sijaju punim sjajem, a to su performance marketing kao ključ online prodaje za naše klijente i SEO kao ključ savršenog pozicioniranja biznisa na online kanalima.

Performance marketing pruža potpunu integraciju sa digitalnim okruženjem, ulazi u samu srž kupca, pružajući detaljne informacije o njegovom online ponašanju. On je potpuno transparentan, jer i klijentu i agenciji u svakom trenutku kaže koliko je novca uložio i kakav je rezultat dobio, bilo da je u pitanju brand awareness ili sales kampanja. S druge strane, SEO savršeno pozicionira klijentov biznis na Google pretrazi, bilo da je u pitanju korporativni brend, proizvod ili usluga. Na ovaj način klijent se organski ističete kao „prvi na Google-u“ što ga munjevito približava kupcu i pomaže mu da napravi dalju prodaju.

Sada, u ovom trenutku, na nama je da iskoristimo šansu koja nam se ukazala i napravimo win-win situaciju za sve, klijenta, agenciju i samog korisnika.

Komentari