BRIEF

Podići svest o postojanju instituta besplatne pravne pomoći za žene – žrtve rodno zasnovanog nasilja u Crnoj Gori.

IDEJA

Ideja je zasnovana na statističkom podatku da 42% žena u Crnoj Gori trpi porodično nasilje. Odigrali smo na kartu emocija i servirali podatak na kesi za hleb, uz provokativno pitanje: “Jedeš li ga s mirom?”. Kese su podeljene pekarama, a reakcije su se uskoro pojavile i online. Organskim putem, na Twitteru, kesa je postala viralna, a vest o kampanji odjeknula je regionalno. Cilj je bio skrenuti pažnju javnosti i otvoriti razgovor na temu, šireći reč o dostupnosti besplatne pravne pomoći.

REALIZACIJA

Imajući u vidu da je targetirano više ciljnih grupa – žrtve porodičnog nasilja, šira javnost, te institucije sistema, kampanja je, pored kese, imala više faza realizacije. Kako bismo zaokružili priču, služili smo se različitim formatima. Video produkcija, sa ciljem prenosa iskustava različitih starosnih kategorija žrtava porodičnog nasilja, kratka igrana forma, te informisanje, edukacija i podrška online kanalima komunikacije i na kraju, gostovanja i debate u TV emisijama. Informisanje o BPP, edukativne objave i razbijanje uvreženih mitova u društvu jeste ono što smatramo ključnim segmentom, što je naišlo i na odlične reakcije ciljne grupe.

KANALI KOMUNIKACIJE

TV, OOH, digital, kesa za pekare

REZULTATI

Dupli rast zahteva za BPP u odnosu na isti period prošle godine. NVO kuće koje su bile glavni partneri na projektu i na koje su, takođe, upućivane žrtve koje su se javljale online kanalima beleže zapažen rast zahteva za besplatnu pravnu pomoć.

Vest o kampanji je, u više faza sprovođenja, dobila besplatni prostor, kako u lokalnim, tako i u regionalnim medijima. U prilog tome, generisana vrednost oglašavanja kampanje za crnogorsko tržište iznosi preko 60.000€ evra, što je premašilo sveukupni budžet projekta.

NAGRADE

CIM Forum, Kotor, 2022: Agencija godine, Creativity i Best planning & creative usage of media.

TIM

Predstavnici Bild Studio agencije:
Strategija, kreativa i implementacija: Ksenija Planić, Marko Vukajlović, Milivoje Krivokapić, Stefan Darmanović.

Tim podrške: Iva Malešević, Jovana Đuričić, Anđela Nenadić, Aleksandra Bošković, Stefan Planić, Nikola Kalezić, Nina Bracović.

Klijent:

Evropska unija, Savet Evrope, Vrhovni sud Crne Gore, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Udruženje sudija Crne Gore, SOS Podgorica i Centar za ženska prava.

OSVRT KREATIVNOG DIREKTORA

“Uticaj na promene u društvu su svrha našeg posla. U pitanju je tema kojoj je potrebno mnogo vremena i pažnje, ali smo makar podstakli zajednicu na razmišljanje o istoj.” Ksenija Planić, Creative Director, Bild Studio (Crna Gora)

Komentari