DA LI BI BRENDOVI, U TOKU PANDEMIJE I NEPOSREDNO NAKON NJE, TREBALO DA SE ODREKNU PRODAJNIH I BRAND IMAGE KAMPANJA I ZAŠTO?

Nema univerzalnog odgovora, zato što odgovor mora da formuliše svaka kompanija za sebe iz razloga različitih planova i pristupa tržištu. Moje mišljenje, a ujedno i stav Mlekare Šabac, jeste da se treba odreći, pre svega, prodajnih kampanja, dok bi brand image kampanje pod nekim uslovima mogle biti prihvatljive. Mlekara Šabac upravo je u tom duhu, još na početku pandemije, sredstva koja su bila pripremljena za prodajnu kampanju za nove voćne jogurte u visini 100.000 evra, u celosti preusmerila u CSR projekat koji je odmah realizovan, a kojim su obezbeđene donacije proizvoda i maski, onima kojima je u tom momentu to bilo najpotrebnije.

MOGU LI CSR KAMPANJE I KAMPANJE PODRŠKE U KRIZI DONETI POSLOVNE REZULTATE I NA KOJI NAČIN?

Kampanje društvene odgovornosti (CSR) po svojoj definiciji mogu doneti četiri vrste koristi kompanijama. Prva je unapređenje imidža u javnosti, pre svega, poboljšanjem reputacije. Druga je veće zadovoljstvo zaposlenih u samoj kompaniji, o čemu se može mnogo pričati, ali je suština u tome da kompanija koja brine o društvu i zajednici, brine pre svega o zadovoljstvu svojih zaposlenih, a zadovoljni zaposleni su ambasadori brenda. Treća vrsta koristi je osnaživanje vernosti kupaca, to je zato što kupci imaju tendenciju da budu verni kompaniji čije vrednosti se poklapaju sa njihovim ličnim vrednostima. To je pokazalo i istraživanje kompanije Nielsen prema kome je 56% ispitanika potvrdilo da njihova motivacija za kupovinu proizvoda određene kompanije proizlazi iz društvene odgovornosti te kompanije. Četvrta korist je povećanje kreativnosti, tu se opet vraćamo na zaposlene, zato što zaposleni koji rade u društveno odgovornim kompanijama imaju veću volju, energiju i motivaciju da rade bolje i inovativnije, zato što podsvesno ili čak svesno razumeju da to što rade doprinosi opštem dobru, a ne samo kompaniji.

Kada to sve znamo jasno je da CSR kampanje, pa i kampanje podrške, mogu doneti poslovne rezultate kompanijama, međutim, tu se postavlja etičko pitanje, da li je kompanija pristupila kampanji društvene odgovornosti iz uverenja i iskrene želje da učini dobro ili radi koristi za biznis. Mi u Mlekari Šabac jasno stojimo kod naših uverenja i iskrene želje da činimo dobro.

U KOJOJ MERI POTROŠAČI DANAS CENE BRENDOVE KOJI SU DRUŠTVENO ODGOVORNI?

Potrošači danas, ukoliko ne govorimo o segmentu potrošača koji iz ekonomskih razloga ne mogu da biraju, definitivno cene brendove koji su društveno odgovorni. Šta više, jedno skorašnje istraživanje pokazalo je da je 55% potrošača čak spremno da plati više za proizvod ukoliko dolazi od brenda koji je društveno odgovoran. Potrošači vide, ali pre svega osećaju društveno odgovorno ponašanje, a na takav način se stvara i posebna vrsta veze sa brendom. Po mom mišljenju, to je priča o ljudima dobre volje i njihovom međusobnom prepoznavanju i tihom udruživanju radi opšteg dobra. Zato smo, pravovremeno, umesto prodajne, organizovali image kampanju podrške i solidarnosti Svim srcem uz vas (#ostanikodkuće) kako u Srbiji tako, i u Adria regionu, ali i na SoMe profilima svih naših distributera, na ovim pomenutim tržištima, ali i u Rusiji, gde smo prisutni više od 10 godina.

Komentari