KAKVO NAM DIGITALNO ISKUSTVO BRENDOVI DANAS KREIRAJU? KAKO DA BRENDOVI BUDU VIŠE – HUMAN, EMOTIONAL I ENGAGING?

Brendovi su već izvesno vreme pred ogromnim izazovom i zadatkom – digitalna transformacija promenila je potrošačke navike i poželela im dobrodošlicu u eru novog, digitalno prosvećenog konzumenta. Postali smo veoma zahtevni, imamo velika očekivanja od brendova od kojih kupujemo proizvode i usluge i ka kojima pokazujemo lojalnost. Zahtevamo da nas oni razumeju i da nam baš onda kada mi to poželimo pruže personalizovano iskustvo. Sa ovim očekivanjima se u našoj kompaniji susrećemo svaki dan, bilo da je reč o automobilskoj industriji, FMCG, hotelijerstvu, poljoprivredi…

Pitanje koje svaki brend na digitalu treba sebi da postavi, u današnjem svetu, brzom i promenljivom, jeste koju vrednost, baš u ovom trenutku, naš proizvod ili usluga daju korisniku? Nema nikakve sumnje da će važnost digitalnog iskustva biti sve veća. To znači više povezivanja, veću automatizaciju i više mašinskog učenja. U ovoj tehnološkoj zavrzlami veoma je važno da brendovi nastoje da gaje ljudske osobine. Razlog zašto marketinški napori često ne daju rezultate jeste taj da su brendovi skloni da zaborave da njihova publika nije više neka bezizražajna masa koju nazivaju javnost. Brendovi treba da zaista pokažu da razumeju životni stil onih kojima se obraćaju i da postanu relevantni time što će razumeti njihove želje i na njih odgovoriti u pravom trenutku.

Neophodna je i promena komunikacione strategije kako bi zavredeli poverenje i izazvali reakciju. Potrebno je da napuste komunikaciju koja se zasniva na megafonu kojim samo emituju poruke, i da prihvate dvosmernu komunikaciju koja podrazumeva povratni odgovor. Suština je da izgledaju što realnije, ljudskije i da budu refleksija vrednosti u koje veruju, jer samo tako mogu da se zaista povežu sa ljudima. Takođe, istakla bih da je možda još važnije da brendovi nauče da slušaju i prate kako njihova publika, klijenti i partneri reaguju.

Tehnologija će neminovno napredovati , menjaće se kanali na kojima komuniciramo sa našim potrošačima, ali jedna stvar će ostati nepromenjena – potrošači žele pažnju brendova i očekuju da se brendovi o njima staraju.

KAKO DOSEGNUTI „PEAK EXPERIENCE“ NA DIGITALNIM KANALIMA?

Ključ je u emociji! Kako kaže afroamerička književnica Maja Andželo: “People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

DELTA HOLDING JE JEDNA OD RETKIH KOMPANIJA KOJA KORISTI TIKTOK. ZAŠTO BRENDOVI U SRBIJI NISU NA TIKTOKU I KOJE BENEFITE VAŠOJ KOMPANIJI DONOSI OVA MREŽA?

Čini mi se da se više ne postavlja pitanje da li su društvene mreže neophodan alat za razvijanje svakog brenda koji želi da ostane relevantan i vidljiv. Važno je samo odrediti koja platforma daje vidljivost koja se traži, okuplja potrebnu publiku i na kojoj mogu da se ostvare zacrtani ciljevi. Ignorisanje prilika, prekasno uzimanje učešća, ali i usvajanje trendova koji ne odgovaraju vašem brendu ne predstavljaju strateško razmišljanje. Da biste pravilno postavili strategiju, morate da budete otvoreni i za nove stvari i u toku sa onim što je aktuelno. Kada je u pitanju naša kompanija i sektor korporativnih komunikacija počeli smo da obraćamo pažnju na TikTok početkom 2020. i ubrzo otvorili profile za one programe ili članice za koje smatramo da u ovom momentu treba da budu na ovoj mreži – najbolji primer za to je naš program za zapošljavanje mladih bez radnog iskustva – Mladi lideri, koji postoji od 2012. godine.

ULAGANJE U IZGRADNJU SOPSTVENIH KANALA KOMUNIKACIJE NIJE LAK I JEFTIN PROCES, ALI DUGOROČNO DONOSI BENEFITE. KOJE?

Sopstveni kanali komunikacije predstavljaju temelj svih daljih onlajn aktivnosti. Prednost je ta što možete u potpunosti da ih kontrolišete i uz pomoć njih kreirate dugoročan odnos između brenda i konzumenata. Na našem kompanijskom blogu “Posao i druge priče” osim poslovnih dešavanja, pišemo i o tome šta radimo kada ne radimo. Kompaniju čine ljudi koji, osim što su stručnjaci u svojim poslovnim oblastima, imaju da pokažu i brojne hobije i interesovanja koji drugima mogu da posluže kao inspiracija. Koristimo i newsletter kao formu komunikacije, koja nam se pokazala veoma dobro.

KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE DA SE UKLJUČE U KREIRANJE SADRŽAJA ZA EKSTERNU KOMUNIKACIJU?

Isključivo strateški postavljenom i vođenom korporativnom kulturom i internom komunikacijom. Kompanije moraju da budu svesne toga da je svaki zaposleni njihov ambassador, ali i najveći potencijalni kritičar. To predanje o kompaniji ima značajan uticaj na njenu reputaciju, ali i suštinu. Svaki zaposleni je, u svom onlajn i oflajn okruženju, najpouzdaniji izvor istine o tome kako kompanija funkcioniše. Ako želite da ispričate priču svoje kompanije, zaposleni su najbolji pripovedači. Ambasadori-pripovedači ne nastaju pritiskanjem o neophodnosti širenja dobre reči o kompaniiji, već izgradnjom i negovanjem snažne i inspirativne korporativne kulture o kojoj će jedva čekati da govore.

Komentari