BRIEF

Kod velikog broja Beograđana stvorena je percepcija da je robna kuća IKEA daleko i da se do nje teško stiže. Naš zadatak bio je da pokažemo kako to nije tako, pogotovo stanovnicima Novog Beograda koji auto-putem van špica mogu stići do robne kuće IKEA za 20-25 minuta.

IDEJA

Osmislili smo duhovit slogan: Ko je rek’o da je IKEA daleko? i odlučili da na rešenjima istaknemo približnu minutažu koja je potrebna da se iz svakog kraja Novog Beograda kolima stigne do IKEA robne kuće. Ali želeli smo da pokažemo kako im IKEA nije samo blizu, nego im je i bliska. Zato nam je ideja bila da im dodatno približimo IKEA proizvode, povezujući ih na duhovit i zanimljiv način za svaki kraj Novog Beograda posebno.

REALIZACIJA

Pažljivo smo birali lokacije na koje smo postavljali bilborde kako bismo dobili upečatljivu i efikasnu geotargetiru kampanju sa čak 18 različitih rešenja postavljenih na 24 lokacije na Novom Beogradu.

KANALI KOMUNIKACIJE

Primarno OOH, ali je kampanja bila praćena i kroz radio spot i digitalnu komunikaciju.

REZULTATI

U periodu nakon kampanja primetan je rast posećenosti IKEA robne kuće, kao i porast brend parametara uz sve marketing aktivnosti u FY19.

NAGRADE

Nagrada KAKTUS za najbolju Outdoor kampanju u Srbiji u 2019. godini.

TIM

Klijent: IKEA SEE
Predstavnik klijenta: Barbara Filipčić
Agencija: SIVO
Account: Jelena Brajović Dobrijević, Katarina Jakovljev
Creative Director: Milan Đurišić
Senior Copywriter: Marko Popović
Art Director: Milan Đurišić

OSVRT GLAVNOG KREATIVNOG DIREKTORA

“Ko bi rekao da IKEA proizvodi liče na krajeve Novog Beograda? Uz malo mašte uspeli smo da ih povežemo i stvorimo upečatljivu i duhovitu kampanju koja ne samo što je prenela poruku da IKEA robna kuća nije daleko, nego je IKEA proizvode dodatno približila svima koji žive ili rade na Novom Beogradu, ali i onima koji tuda prolaze.” Milan Đurišić, kreativni direktor, SIVO Beograd

OSVRT KLIJENTA

“Krenuli smo od razumevanja percepcije Beograđana, pogotovo Novobeograđana. Jasno nam je što su doživljavali da je naša robna kuća daleko, jer se nalazi na sasvim suprotnom kraju grada, iako je to svega dvadesetak minuta vožnje auto-putem. Mi ne volimo nikom soliti pamet, volimo se šaliti na svoj račun i nalaziti simpatične načine kako pričati sa ljudima. Znali smo šta želimo reći, a naša agencija je pronašla sjajan način kako to izgovoriti i dodatno približiti našu robnu kuću i IKEA proizvode ljudima Novog Beograda. Iskreno, ni sami nismo očekivali da će se – Ko je rek’o? na tako simpatičan i snažan način primiti i dati nam tako dobre rezultate.” Barbara Filipčić, Marketing Manager, IKEA SEE

Komentari