U kojoj meri su kompanije danas svesne strateške uloge komunikacija?

Čini se da je uloga i značaj komunikacija sada na izrazito visokom mestu u svakoj kompaniji. Ako nije, trebalo bi da bude. Živimo u vremenu u kome imamo direktnu komunikaciju sa našim ciljnim grupama i stejkholderima, samim tim, ne može nijedna respektabilna organizacija sebi da dozvoli odsustvo komunikacije. U svetu dvosmerne komunikacije, dostupnosti podataka i insighta strašno je važno da komunikacije budu postavljene strateški, da slušamo feedback i da prilagođavamo komunikaciju tržištu i našoj publici.

Na koji način se danas mere efekti rada PR stručnjaka – kroz broj objava i komercijalnu vrednost ili kroz rast poslovanja?

Metrika PR-a večita je tema u našem poslu. Dok se nekada možda merilo isključivo kroz broj objava, sada je to već kombinacija različitih merila uspeha kompanije, brenda, organizacije. Merilo sentimenta je, takođe, pokazatelj kako radi PR. Od velikog je značaja da znamo situaciju pre izrade startegije. Mi smo razvili WOMA alat, pomoću koga možemo da “čujemo” šta se o brendu, kompaniji ili pojedincu “priča”. Nakon izvesnog vremena, možemo da radimo čekiranje što nam daje uvek dobre smernice za pravac u kojem treba da se kreće naša komunikacija.

U kojoj meri su korporativne priče vidljive u medijima u odnosu na senzacionalizam i fake news?

Prvi utisak je da je znatno manje, no nemam ekzaktne podatke. Više od toga koliko je zastupljeno važno je kako je zastupljeno i kakav je efekat toga. No, zato imamo digital, social media, razne platforme i kanale na kojima korporativne priče mogu da dođu do svoje publike i možda čak da imaju veći efekat nego kroz tradicionalne medije. Uvek polazimo od toga da je važno kome se obraćamo da bi znali kako da se obratimo. U nekim stvarima ništa neće zameniti TV, print, radio, a u nekim ništa ne može da ima takav efekat kao npr. Facebook i Instagram.

Na koji način je COVID-19 kriza uticala na odnos klijent-agencija-mediji?

Mislim da je uticala na isti način na koji je uticala na većinu odnosa. Bilo je važno da zbijemo redove i zaista budemo, iskreno i bez zadrške tu jedni za druge, važna je bila tolerancija i razumevanje. Ko je to uspeo, ojačao je odnos. Covid-19 kriza i dalje je oko nas, u manjoj meri nego pre, ali mislim da će se efekti tek pojaviti. Ovo nije tako sumorno kao što možda zvuči, već zaista mislim da će neke promene, koje ćemo tek videte, biti dobre. Zato je temelj dobrog odnosa i komunikacije ključan u svim aspektima.

Komentari