Šta je preduslov da se tradicionalne kompanije digitalno transformišu? Šta to konkretno znači?

Prvi preduslov jeste da shvataju važnost i neophodnost transformacije, jer ona nije ni jednokratna ni jednostavna, pa je primarno da postoji ozbiljna spremnost. Digitalna transformacija podrazumeva prvo digitalizaciju poslovanja (bilo da se radi o internim ili eksternim procesima, kreiranju proizvoda ili načinu pružanja usluga), ali i promenu načina rada i razmišljanja kako bi promena bila sveobuhvatna i primenjena. Zato je bitno da ona obuhvati transformaciju poslovnih procesa, samog biznis modela, ali i kulture tj. organizacije. I naravno, potrebno je da krene od korisnika (internih i eksternih), odnosno sagledavanja njihovih aktuelnih potreba.

U kojoj meri je za poslovanje kompanija danas važna digitalna monetizacija?

Korisnici danas ne žele da razmišljaju niti odvajaju fizička i online iskustva, tako da je za kompanije neophodno da imaju osposobljen sistem digitalne akvizicije korisnika, prodaje, i naravno pristup podacima sa raznih kanala. Digitalna monetizacija otvara prostor za uvećanje prihoda i pristup globalnom tržištu, što može napraviti ključnu promenu.

Da li su kompanije u Srbiji spremne za e-trgovinu i šta je potrebno da bi im se olakšao taj proces?

Tržište je više nego spremno, a kompanije se ubrzano unapređuju, što je ova godina pandemije dodatno pospešila. Potrebno je da naše firme uče i rade na svom korisničkom iskustvu, kako na polju UX dizajna, tako i osmišljavanja korisničkog puta od otkrivanja, preko prodaje do podrške. Važno je i da unaprede svoje tehničke sisteme kako bi brže radile i pametnije koristile podatke do kojih dolaze. Nadam se da će i last mile delivery u Srbiji doživeti dalja unapređenja, što je težnja svuda u svetu, jer to može značajno olakšati rad kompanijama i podstaći korisnike da još više koriste online kanale kao stvarno “udobnije”.

Danas se često govori o „nedovršenim“ kupovinama na internetu. Šta su ključni razlozi „odustajanja“ i koliku ulogu u tome igra user experience?

Korisničko iskustvo je ključ (ne)uspeha. Kupci najčešće odustaju zbog komplikovanog procesa registracije, kupovine, ili nedostataka na sajtu koji zbunjuju ili otežavaju korake. Problem je i kada ne postoje relevantni načini plaćanja, ili kada iskrsnu dodatni troškovi. Proces kupovine mora biti što jednostavniji i intuitivniji, uz stalnu optimizaciju, a sa kupcima treba proaktivno komunicirati i pružati podršku ili podsticaj da kupe baš sada, kod vas.

Komentari