U KOJOJ MERI SU OGLASNE KAMPANJE OGLEDALO KULTURNE OSVEŠĆENOSTI JEDNOG DRUŠTVA?

Na našem tržištu ima mnogo negativnih primera koji su rezultat nedostatka svesti ili zloupotrebe stereotipa. Zato mislim da je važno da vodimo računa o jeziku, tonu i višeznačju komunikacionih poruka koje šaljemo. U društvima poput našeg, jezik oglasnih kampanja može reflektovati i kulturne aspiracije, kao i kompeticiju različitih kulturnih vrednosti.

ZAŠTO JE VAŽNA KOMUNIKACIJA KULTURNIH I UMETNIČKIH PROJEKATA? NA KOJI NAČIN MARKETING UTIČE NA KULTURU I OBRNUTO?

Kultura utiče na sve što radimo – od ličnih odnosa do vođenja posla i zato je ReProdukcija posvećena promociji kulture komunikacije. Od prvog dana aktivno učestvujemo u podršci i realizaciji, a neretko i kreiranju projekata u oblasti kulture i umetnosti, bilo da je reč o izložbi Pikasove keramike, donatorskom koncertu Dhafer Youssef Quarteta u Narodnom pozorištu, saradnji sa organizacijom Multikultivator ili emisijom Studio 6 Radio televizije Srbije.

Komuniciranjem kulturnih i umetničkih projekata istovremeno promovišemo vrednosti i stavove na kojima ti projekti počivaju, a sa kojima se identifikujemo. Kultura i komunikacija imaju veoma snažan međusobni uticaj. U zavisnosti od budžeta kampanje, mogu se uspostaviti komunikacijski trendovi i kroz njih afirmisati društvene vrednosti, životni stil, navike i potrebe.

KOJI JE NAJBOLJI NAČIN DA SE POVEŽU UMETNOST/KULTURA I BRENDOVI U MARKETINGU? DA LI JE TO UOPŠTE MOGUĆE?

Najbolji način je identifikacija brenda sa jezikom, kvalitetom i porukom određenog umetničkog projekta i iskrena podrška na temelju koje se brend može dodatno osnažiti. To ne samo da je moguće već je i obostrano korisno. Svakodnevno smo svedoci uspešnog povezivanja umetnosti/kulture i brendova.

JEDAN TREND U MARKETINGU U KULTURI KOJI ĆE OBELEŽITI 2020.

To ne znam, ali znam koji bismo trend mi voleli da vidimo, a to je razvoj pokroviteljstva umetnosti kod korporacija. Vrhunska umetnost nije moguća bez mecena još od doba renesanse. Možda je pokroviteljstvo savremene umetnosti od strane uspešnih svetskih brendova u ulozi novih mecena, način da korporacije vrate nešto društvu na čijim potrošačkim navikama počiva njihov biznis.

Komentari