U industriji u kojoj posluje Vaša kompanija – ko kupuje, a ko kupovinu inspiriše?

Više ne možemo praviti razliku između ove dve kategorije. Moramo biti svesni lakoće i brzine sa kojom svakodnevno razmenjujemo informacije. To doprinosi posebnoj dinamici koja je obeležila moderno doba, stvarajući svet u kome je trenutak prepoznavanja potrebe, ujedno i trenutak spoznaje mogućih odgovora na nju. Danas se utisci o kupovnom iskustvu ili pojedinačnom proizvodu lako pretvaraju u priče. Zato moramo razmišljati kao kupci i suštinski razumevati njihove potrebe, jer su upravo oni ti koji stvaraju trendove i imaju moć da inspirišu druge – ponekad i više od nas samih.

Da li emocija u kampanji sigurno prodaje, odnosno da li je uspešna kampanja ona koja igra na emocije ciljne grupe kojoj se brend obraća?

Ne postoji univerzalan recept za uspešnu kampanju. Emocije su uvek važne, ali one su samo deo iskustva u kome naša ciljna grupa prepoznaje odraz vlastitih vrednosti. Tako je ljubav prema tradiciji i lokalnom proizvodu dobila svoj oblik u našoj kampanji “Ukusi kraja moga”, dok su razigrani “Zdravoljupci” učinili važan korak ka promovisanju zdrave ishrane i postali omiljeni prijatelji mališana i važni saveznici roditelja.  Igranje na “kartu” emocija ne sme biti sredstvo, već nešto što se dešava prirodno, što predstavlja finu nit koja povezuje kampanju u jednu smislenu celinu koja pokazuje da razumemo one kojima se obraćamo. Tako se razvijaju dugoročne veze i poverenje, a podaci nam govore da naši kupci to prepoznaju.

Svima su poznate reklame maloprodajnih lanaca sa “svinjskim butom, 99”. Kako vidite budućnost oglasnih kampanja u sektoru maloprodaje?

I pored činjenice da kupce u maloprodajnom lancu uvek zanima cena, zanimljivo je pomenuti da u prethodnoj godini crnogorski maloprodajni lanci nisu bili fokusirani na cenu u svojim reklamnim kampanjama. Ipak, u maloprodaji morate biti jasni, jer od vas se to traži. Kreativnost je neophodna, ali je ona tu da stvori jedan širi kontekst u kome ćemo pružati brze i precizne odgovore na potrebe kupaca. Zato budućnost oglasnih kampanja u sektoru maloprodaje vidim kao mudar balans između kreativnog i konkretnog, između emotivnog i racionalnog, te na kraju i između onoga što želimo da doživimo i onoga što nam je potrebno kako bismo to ostvarili.

U kojoj meri su “out of the box” kampanje efikasne u sektoru maloprodaje?

Svaki pristup koji nam omogući da poznatu stvar sagledamo u jednoj novoj perspektivi ima potencijal da postane uspešan. Prevazilaženje okvira klasične originalnosti, inventivno, kreativno, vizionarsko razmišljanje van stereotipa, uvek je dobrodošlo. Naravno, “out of the box” kampanje moraju biti praćene pažljivo planiranom strategijom i klasičnim vidom oglašavanja. To je kombinacija koja nam omogućava da skrenemo pažnju na ono što želimo da kažemo, ali i ostvarimo dugoročne rezultate.

Komentari