Pored zahteva da biznis donese dobre poslovne rezultate, danas je neophodno da ima i socijalnu i društvenu ulogu. Kako to menja mesto marketing odeljenja u kompanijama?

Smatram da je došlo do promena u ekonomiji generalno, a zatim i u shvatanju marketinga bilo u korporacijama, bilo u preduzetničkim biznisima, koji danas rapidno rastu. Marketing je danas mnogo više od alatke za postizanje uspešnih prodajnih rezultata, jer omogućava da stvorite daleko veće vrednosti za ljude, proizvode i servise. Marketing stručnjaci su otišli korak dalje i mislim da, mi kao stručnjaci iz ove oblasti, treba vizionarski da stvaramo viziju kompanije, predviđamo mogućnosti i pre svih ih predstavljamo članovima kompanije, ali i društvu.

Danas marketing nije samo marketing tim, već svi zaposleni i svi kupci nekog brenda ili kompanije. Kada se to multiplikuje pratiocima na društvenim mrežama vidimo da je svaki kontakt polje marketinga. To može biti ozbiljna prednost, ali i ozbiljan rizik, jer jedna pogrešno postavljena poruka, izbor glumca u reklami ili čak kostim, vode u ozbiljnu PR krizu ili mogu stvoriti dodatni buzz. Uloga marketinga, istorijski gledano, bila je ista i pre 100 godina, samo su kanali komunikacije, sada kada smo digitalizovani, masovniji, mnogo brže komuniciramo, moramo samim tim i brže da reagujemo, ali i da dobijamo povratne informacije od korisnika, kako bi se stalno razvijali i napredovali, jer samo tako možemo da donosimo dobre rezultate u biznisu.

Da li je kreativno i marketing liderstvo ključno za opstanak i rast kompanije?

Kao marketing ekspert rekla bih apsolutno da, ali, kao ekonomista, znam da je pored toga potrebno i mnogo više, pre svega, kvalitetan proizvod, kao i tim koji zna da ga plasira na tržište. Svaka karika je važna i povezuje se i oslanja na onu drugu da bi lanac bio jak i omogućio rast kompaniji.

Sa druge strane, potrebe i tržišta se jako brzo menjanju i ukoliko kompanija ili brend nemaju tim koji zna da brzo reaguje i da proizvede odgovor na te promene, koji zadovoljava potrebe korisnika, uspeh kompanije će biti upitan.

Koliko je budućnost kompanija pitanje vizije, a koliko pod uticajem sila tržišta, trendova, regulativa i zahteva potrošača? Kako to izgleda iz ugla marketara?

Telco industrija je najbrža i najuzbudljivija od svih u kojima sam radila, a sa druge strane regulativa i ograničenja kojima smo kao kompanija izloženi, zadaju nam u marketinškom i kreativnom smislu ponekad i ograničenja koja inače ne bismo imali. Ipak, smatram da su upravo manevrima eksperata grupnog kreativnog tima, saradnika van kompanije i SBB tima, načinjeni ozbiljni koraci da kompanija u jubilarnoj godini nastavi da se kreće pozitivno u budućnosti.

Marketing u telco korporaciji ozbiljan je support u velikom sistemu i smatram da je veliko umeće balansiranje između ograničenja i mogućnosti, ali ako se vodimo uvek vizijom koja je timski postavljena, onda svi težimo ka istom cilju i to je sigurno recept za uspeh.

Zašto je neophodno uključivanje marketing i PR stručnjaka u strateške odluke kompanija?

U našoj kompaniji marketing i PR su sastavni deo borda kompanije, jer kao stručnjaci za komunikaciju neophodno je da aktivno učestvujemo u odlukama koje su ključne i da uvek možemo da konsultativno reagujemo kada smo na izvoru informacija. Uvažavanje znanja i iskustva marketing stručnjaka nije nastalo slučajno, ono je posledica dugogodišnjih promena koje su se dešavale u biznisima.

Mada smatram da su marketing i PR uvek bili važni i da je danas posebno dobro to što možemo biti proaktivni, a samo u specifičnim situacijama reaktivni. Možemo da predupredimo PR krize, a ne da ih gasimo, možemo da planiramo, a i da brzo reagujemo, jer prepoznajemo i vodimo se vrednostima naših korisnika i trudimo se da im nudimo najbolju moguću uslugu i podršku. Njihovo zadovoljstvo je mera našeg uspeha.

Ko su lideri budućnosti na tržištu marketinških komunikacija?

Oni nisu jedan, već dva koraka ispred. To su i oni kojima je u fokusu zadovoljstvo korisnika. Oni koji su uvek hrabri da probaju nove trendove i kanale komunikacije, kao i da ih prilagođavaju svim ciljnim grupama. Iako je vreme globalizma dosta promenilo svet smatram da personalizacija, prilagođavanje pojedincu i njegovim potrebama, ali i lokalizacija treba konstantno da se razvijaju, a marketinška komunikacija i kreativnost su tu bitna podrška. Takav pristup će donositi nove lidere.

Komentari