DA LI JE REGIONALNO, STEPENICA KA GLOBALNOM TRŽIŠTU I POSTOJI LI RECEPT ZA POSTIZANJE USPEHA NA REGIONALNOM TRŽIŠTU?

U većini poslova i industrija region je jako bitan, i regionalno širenje potpuno je prirodno, naročito imajući u vidu našu istorijsku povezanost, slične jezike i potrebe. Pojedinačno gledano tržišta su mala, a mnogo je brendova koji brišu granice, imaju snagu i potrebu da izađu iz svih okvira i šire pojam regiona na Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku, Austriju… Time pojam regiona poprima različita značenja zavisno o kojoj kompaniji je reč. U tom smislu, snažno prisustvo u regionu i iskustva koja se na tim tržištima steknu sigurno su stepenica ka daljoj ekspanziji. Međutim, u kreativnim industrijama, i šire u IT, gaming ili filmskoj, moguće je potpuno preskočiti regionalni okvir i ponuditi svoj proizvod globalno.

Jedan od principa koje mi u New Momentu negujemo je “love local, think regional, act global”. Posvećeni smo brendovima i klijentima na lokalnim tržištima na kojima poslujemo; istovremeno, kao regionalnoj agenciji izuzetno nam je značajno da razvijamo dugoročne odnose sa regionalnim klijentima i negujemo duh New Momenta među svih 250 zaposlenih širom regije, a što se globalnog tiče radili smo za kompanije i brendove iz Indije, Nemačke i Njujorka. Slično je i iz perspektive nagrada – osvojili smo više od 100 lokalnih, regionalnih i globalnih nagrada, uključujući i 10 kanskih lavova.

SA KOJIM SE PROBLEMIMA SUSREĆU AGENCIJE KOJE POSLUJU NA REGIONALNOM NIVOU?

Daleko je više prednosti nego izazova. Agencije iz iste grupacije koje imaju svoje ofise u različitim zemljama regiona potrebne su klijentima koji posluju regionalno. Takav klijent izborom jedne agencije dobija standardizovanu uslugu, uz optimizaciju svojih važnih resursa: vremena i novca, jer ima bolju mogućnost pregovaranja i ne gubi vreme na koordinaciju više agencija. Takođe, razmenjuju se najbolji projekti, ideje i znanja, koje je u okviru jedne agencije lakše primeniti na drugom tržištu, nego u slučaju da klijent ima različite agencije.

Što se tiče New Momenta, mi smo prisutni u svim ex-YU zemljama, u Bugarskoj i u Albaniji. Intenzivno sarađujemo, svakodnevno komuniciramo, u svakom trenutku znamo kretanja u industriji klijenata i na pojedinačnim tržištima, i u svim zemljama regiona. Time agencija postaje vredan partner klijentu jer su strateške preporuke i kreativni predlozi agencije utemeljeni na sagledavanju šire slike i uvida, trendova i znanja sa više tržišta.

Trudimo se da izazove prevazilazimo upravo koristeći snagu regije. Na primer, ako nam se ne isplati da u svakoj zemlji imamo digitalnu produkciju, a realno potrebna nam je za sva tržišta, otvaramo regionalni digital production hub u BIH i tamo okupljamo stručne i talentovane ljude za taj posao. Video produkciju imamo u Skoplju.

Jedan od najvećih izazova trenutno je nemogućnost dugoročnijeg planiranja, neizvesnost u pogledu organizacije događaja, putovanja, nedostatak regionalnih evenata, viđanja sa klijentima i kolegama širom regije.

DA LI SU KOMPANIJE ČIJA SU SEDIŠTA U NEKOJ ZEMLJI SKLONIJE DA BIRAJU AGENCIJE IZ TE ZEMLJE?

Nema pravila. Sa jedne strane, takva odluka čini operativnu saradnju jednostavnijom – klijent i agencija se mogu lakše “bondovati”, češće viđati i bolje razumeti za lokalne teme i prilike. Zato je idealno rešenje da agencija ima tim u zemlji gde je sedište klijenta. Sa druge strane, sve je izraženiji trend da se na pičeve zovu agencije iz drugih zemalja, i sve je više klijenata koji biraju agencije po kriterijumu kvaliteta i adekvatnosti ponude bez obzira na to gde se nalaze. Znamo da ima i kompanija koje samo žele da steknu uvid u to kako agencije sa drugih tržišta razmišljaju i kakva je ponuda.

ISTE EMOCIJE, SLIČNA KULTURA, RAZLIČITI LOKALNI TRENDOVI – DA LI SU ŠANSA ILI PREPREKA?

I za biznis i za kreativnost – apsolutno šansa! Lokalni insight neophodan je i dragocen sastojak svake dobre ideje. Mnogo je više stvari koje nas spajaju od onih po kojima se razlikujemo. Potrebe i očekivanja su slični, to znamo zahvaljujući brojnim istraživanjima i anketama koje se sprovode širom regije za različite kompanije. Sluša se slična muzika, serije, filmovi… svi problemi i želje mladih ljudi, preduzetnika, malih biznisa itd. skoro su isti. Za kreativnost veoma je inspirativno kada se lokalni trend, insight ili pojava osvetli i na nju nađe dobar odgovor.

JEDAN REGIONALNI TREND ZA 2021.

Udruženi digitalizacija, personalizacija, empatija.

Komentari