Klijenti na dnevnom nivou čitaju brojne izveštaje, prezentacije i druga dokumenta. Na koji način kliping agencije mogu da im pomognu u analizi velike količine podataka?

Kada na sve te količine dokumenata dodate i medijske izveštaje dobijete neverovatnu količinu informacija koju treba da primi i obradi jedan menadžer u komunikacijama. Sakupljeni podaci na gomili, sami po sebi, nemaju upotrebnu vrednost. Prava vrednost podataka dobija se tek obradom i smislenom eksploatacijom, kada su oni postavljeni u kontekst iz kojeg je moguće doći do važnih zaključaka i rezultata za poslovanje jedne kompanije.

Kao i u svakoj industriji čija je osnova velika količina podataka, obrada je od izuzetne važnosti, i to je upravo ono što agencija Kliping može da ponudi svojim klijentima. Vizuelno jednostavno i pregledno, optimizovano za potrebe korisnika i analizirano na način na koji klijenti imaju koristi od tih informacija, jedini je način da se iz velikih količina dobiju sažete i korisne informacije koje klijent može odmah da koristi.

Business Intelligence trendovi mogu se sažeti u engleskom akronimu AAA – upotreba veštačke inteligencije (AI), automatizacija i augmentacija. U kojoj meri je to zaista primenjivo danas u Srbiji kada govorimo o kliping uslugama i zašto je važno?

Živimo u izuzetno uzbudljivom i dinamičnom vremenu. Veštačka inteligencija nam koristi da prikupimo i segmentiramo veliku količinu informacija koje se sakupe na dnevnom nivou. Obradom tih podataka i implementacijom inovativnih tehnologija, od NLP-a (natural language processing), do semantičkih analiza, uvođenjem automatizacije i veštačke inteligencije svakodnevno servisiramo potrebe klijenata na isti način, kao što se to radi u svim zemljana gde je prisutna naša grupacija – Newton Media Grupa. Imamo priliku da implementiramo globalne trendove industrije na našem tržištu, te Srbija u tom smislu nikako ne zaostaje za inovacijama.

Koliko klijenti danas realno koriste podatke (big data) u kreiranju komunikacijskih kampanja u Srbiji?

Naša industrija je već duže vreme u sferi big data industrije, jer količina podataka koja se prikuplja i obrađuje na dnevnom nivou u konstantnom je porastu. U proseku, dnevno za potrebe klijenata prikupimo preko 4.000 objava, od čega je više od 70% sadržaja generisano sa internet portala, čiji broj je skoro svakodnevno u porastu. Kako nam ništa ne bi promaklo, naš fokus je na tehnološkom razvoju alata uz čiju pomoć možemo uspešno da odgovorimo big data izazovima, prikupimo i zabeležimo sve relevantne informacije. Ukoliko se ti podaci postave u pravi kontekst i dodatno kvalitativno analiziraju, klijenti dolaze do veoma vrednih uvida koji svakako imaju veliki uticaj na tok buduće komunikacije.

U ovoj digitalnoj priči nikako ne možemo da se odreknemo rada čoveka. On je od ključne važnosti za ceo proces. Profesionalci u Srbiji koji se bave komunikacijama upravo ovo znaju da cene i prepoznaju kao kvalitet, jer kao finalni proizvod dobiju sveobuhvatnu, a opet konciznu analizu velike količine podataka. I to je svetski trend koji prate profesionalci u Srbiji.

U kom smeru će se transformisati media monitoring industrija, s obzirom na sve veću konsultantsku i savetodavnu ulogu?

Media Inteligence je pravac u kome idemo i ta promena će se dogoditi brzo. Uloga brenda u zajednici u kojoj posluje je od izuzetne važnosti za moderno poslovanje. Globalni trend je uvođenje ESG standarda (Environmental, Social and Corporate Governance) tako da se pažljivo biraju projekti za investiranje. Upravo u tom segmentu nečija reputacija može da odigra ključnu ulogu pri sklapanju ugovora sa nekim dobavljačem.

U procesu procene buduće saradnje i rizika koje ona nosi, kao i uticaja na reputaciju, media inteligence industrija će u veoma bliskoj budućnosti imati veliku ulogu. Zahvaljujući velikoj količini podataka, kao i mogućnosti brze i efikasne obrade i analize, u prilici smo da u veoma kratkom roku uradimo istraživanje određene industrije, kompanije ili projekta i klijentu isporučimo ključne pokazatelje potencijalnog rizika po njegovu reputaciju.

Na koji način se klijenti, ali i agencije, mogu izboriti sa sve većom „bukom“ od informacija na dnevnom nivou?

Ogroman broj komunikacionih kanala doprinosi multipliciranju sadržaja i, samim tim, identifikacija je relevantnih tema vremenski zahtevnija i kompleksnija. Jasnom, jednostavnom, merljivom i transparentnom komunikacijom uz kvalitetnu analizu možemo da smanjimo buku i kanališemo je da radi za nas. Naš posao je da klijentu isporučimo fokusirani sadržaj i maksimalno uštedimo njegovo vreme.

Komentari