Svako ko je bio u prilici da obuče dres klijenta i zaigra u njegovoj tržišnoj utakmici složiće se da je strateško komuniciranje igra čije trajanje sudijska pištaljka nikada ne prekida. Pojedinačne kampanje i njihovi kreativni izrazi imaju svoja vremenska ograničenja i samo su delovi neprekidnog ciklusa koji je neophodno kontinuirano evaluirati na osnovu univerzalnog kriterijuma – nivoa razumevanja 12. igrača, onog zbog koga i istrčavamo na teren.

Baš kao i u utakmici, svakoj dobroj kampanji prethode i slede aktivnosti koje nam omogućavaju da planiramo najbolju moguću taktiku, ali i da na stečenom iskustvu unapredimo našu strategiju. Razlog je jednostavan, u ovoj našoj igri pravila se menjaju gotovo svakodnevno, pri čemu je samo jedna istina konstantna. Potrošač je ključni igrač u igri koja nikada ne prestaje.

Uspeh na tržištu direktno zavisi od stepena u kome smo uspeli da razumemo potrebe potrošača, njegove želje, preferencije i sve druge ključne parametre koji će nam stvoriti šansu da od pasivnog gledaoca napravimo vatrenog navijača.

Da bismo klijentu omogućili ovakve uslove, agencija mora imati svoje mesto i u stručnom štabu i na terenu. U stručnom štabu se prikupljaju i analiziraju podaci na osnovu kojih se gradi strategija i kroji taktika igre. Na terenu agencija ima mesto veznog igrača. Po formaciji igramo između napada i odbrane. Što duže imamo loptu u posedu to bolje kreiramo napadačke akcije i stvaramo klijentu šanse za šut na go.

Kada znamo zbog koga igramo i kada zajedno sa klijentom istrčimo na teren, više nema stajanja. Opstanak u ligi zagarantovan je samo onima koji shvate da devedeseti minut ne predstavlja kraj već samo novi početak. Reakcije publike i broj golova u mreži nisu ništa drugo do novi podaci, na osnovu kojih iznova otkrivamo nove informacije kojima unapređujemo poziciju našeg klijenta u neprekidnoj tržišnoj utakmici.

Komentari