Medijska tržišta u Istočnoj Evropi rastu i očekuje se da će se nastaviti ovaj trend, koji je globalno prisutan već deceniju, ali je u ovom delu Evrope mnogo kraći zbog dužeg vremena koje je bilo potrebno da se naša tržišta oporave od efekata ekonomske krize. Nažalost, Hrvatska i Srbija su među tržištima na kojima se očekuje najmanji rast i on bi trebao da iznosi između +2 i +3%.

TV je i dalje najvažniji medij u Istočnoj Evropi, što potvrđuju i podaci o vremenu provedenom uz TV koje je u ovom regionu među najvišim u Evropi i manjoj fragmentaciji gledalaca televizije u odnosu na zapadna tržišta. Smanjenje raspoloživog inventara glavnih TV stanica u kombinaciji sa stabilnom ili rastućom potražnjom – glavni je pokretač TV inflacije prisutne u regionu.

Internet je najbrže rastući medij i u 2020. godini biće drugi medijski kanal po ulaganjima na većini tržišta Istočne Evrope. Rast online investicija dolazi uglavnom od društvenih medija, videa i mobilnih uređaja, dok oglašavanje putem banera stagnira. Sporiji razvoj internet medija u Istočnoj Evropi čini da je veliki rast online oglašavanja moguć jer investicije u ovaj segment još uvek nisu dostigle svoj puni potencijal širom regiona. Programmatic oglašavanje sve je privlačnije na ovim tržištima, iako zaostaje za udelom digitalnih investicija koje programmatic podrazumeva na razvijenijim tržištima.

OOH u ovom regionu takođe raste, ali većina ovog rasta rezultat je ulaganja u nove digitalne OOH formate koji su u različitim fazama razvoja na raznim tržištima Istočne Evrope, ali i dalje daleko od dostizanja punog potencijala ovog, za ovaj region relativno novog medija.

Investicije u radio ostaju stabilne širom regiona uz blagi rast na onim tržištima za koja je specifičan veći ukupni rast.

Štampani mediji ubrzano gube na važnosti, i u skladu s tim, opadaju broj čitalaca i medijska ulaganja. Većina izdavača pokrenulo je snažnu digitalnu transformaciju ka multimedijalnim izdavačkim kućama sa fokusom na digitalne medije.

Očekuje se da će bioskopski formati ostati na istom nivou na tržištima bez novih ulaganja, a da će beležiti spor rast na tržištima sa novim ulaganjima u multiplekse i bioskope.
Zaključak je da se oglašivači u Istočnoj Evropi drže medija koji im omogućavaju da dobiju visok domet i nisku cenu po kontaktu, ali su sve otvoreniji ka digitalnim medijima, sledeći promene u ponašanju svojih potrošača, i sve su otvoreniji za isprobavanje novih i nepoznatih formata na digitalnim medijima.

Izvor: Magna Advertising Forecast, Jun 2019

Komentari