KAKO VIDITE PR INDUSTRIJU I ULOGU PR PROFESIONALACA DANAS?

Odnosi s javnošću doživeli su veliki skok u prethodnih nekoliko godina pokazavši se u liderskom izdanju. Investicije i veštine koje smo razvijali sa „širom slikom“ na umu, pokazali su se korisnim i dovoljno snažnim da izdrže test savremenih izazova.

Kao rezultat ovog rasta, vidimo da PR preuzima lidersku ulogu u mnogim konverzacijama oko brendova i kompanija, online i offline, kroz raznovrsne kanale, razvoj sadržaja, inovativne projekte i partnerstva. Integrisana komunikacija na dnevnom je meniju i mislim da svi treba da budemo ponosni na transformaciju i novu paradigmu struke. Agenti promena, to je uloga koju preuzimamo.

ŠTA ZAPRAVO TA TRANSFORAMCIJA ZNAČI U PRAKSI?

Ne postoje dve iste kompanije, klijenta ili brenda i naši napori podrazumevaju primenu znanja i iskustva s jedne strane, a s druge ogroman prostor za sadržaj, kreativnost i dijaloge.

Transformacija je proces koji traje i oblikuje naš dnevni posao, utičući na timove, saradnju i partnerstva, suštinski na sve nekadašnje granice, u kompanijama i agencijama u jednakoj meri. Ta promena je prethodnih godina bila primetna u Evropi i SAD-u, tako da smo znali šta nas očekuje i mogli smo blagovremeno da se pripremimo i naučimo iz iskustva drugih kolega.

Profesionalci koji se bave komunikacijom, u kompanijama i agencijama, znaju koje su im jake strane i neustrašivo tragaju za specifičnim modelima saradnje na obostranu korist.

ŠTA BISTE PREPORUČILI KOLEGAMA KOJI SE BAVE ODNOSIMA S JAVNOŠĆU DANAS?

Odnosi s javnošću nikada nisu bili samo odnosi s medijima. Najčešće koristimo termin „komunikacija“ umesto PR, i to ne samo da bismo izbegli pogrešno razumevanje, već zato što bolje opisuje ono čime se bavimo.

Fokus zavisi od potreba. Ponekad primećujem sindrom „radnje sa slatkišima“. Carstvo komunikacijskih kanala toliko je široko da su kompanije, brendovi i agencije nekad bukvalno kao hipnotisani. Ne moraju baš svi da vas vole. To je veliko otkriće u životu i poslu, a isto je i sa kompanijama i brendovima. Ne mora svaka kompanija da ima YouTube kanal ili da bude prisutna u svakom mediju i na svakoj platformi koja postoji. Potrebno je da bude na pravom mestu i da uspostavi odnose sa svojim ciljnim grupama. Ne kažem da je lako. A mi, kao agenti promena, treba da prepoznamo niše za komunikaciju jedan na jedan ili da oblikujemo kvalitetan i kreativan, a pre svega smislen sadržaj i specifične modele saradnje sa ciljnim grupama.

One comment

Komentari