Interna evaluacija rada, ali i razgovori sa mnogim kolegama potvrdila je naš uvid da na relaciji agencija-klijent nešto nedostaje kako bi saradnja bila zaista dugoročna i svrsishodna za obe strane.

Vođeni time, kreirali smo, testirali i zatim usvojili “five clients” biznis model i isti je promenio naš pogled na ovu temu. Sarađujemo sa do pet klijenata i to na način da smo mi istureni sektor kompanije koja nam ukaže poverenje i angažuje nas. Naši client service menadžeri jedan dan nedeljno provode u sedištu klijenta, aktivno učestvuju na strateškim marketinškim i komunikacionim sastancima, bolje razumeju potrebe klijenta i upravo čine da to “nešto što nedostaje” sada jeste tu. Osobe sa strane agencije se ne percipiraju kao “eksterni saradnici”, već kao kolege.

“Five clients” biznis model zahteva blago menjanje poslovne rutine, rušenje zidova zone komfora, ali su benefiti koji nastaju njegovom primenom vredni toga. Okušajte se i vi u ovom ili nekom vama prilagođenom modelu, menjajte, inovirajte i pomerajte granice.

Komentari