BRIEF

Glavni grad Severne Makedonije, Skoplje, uvek je među najzagađenijim gradovima na svetu. Vrednosti zagađenja izmerene u jesen i zimu su od 3 do 8 puta veće od onih usvojenih kao gornji prag. To je zbog industrije koja se nalazi u gradu, lošeg gradskog prevoza, uvoza starih, polovnih automobila, grejanja kuća, manje parkova i njihove devastacije zbog širenja velikih građevina. Institucije problem ne shvataju ozbiljno, pa da bismo ih naterali da reaguju bio je neophodan snažan pritisak aktivnih NVO-a i medija.

IDEJA

“Ako ne razumete reči, moraćemo vam nacrtati”, bila je osnovna poruka. Kampanju smo započeli kako bismo privukli pažnju građana, opštine, gradskih institucija i konačno oslobodili drveće.

REALIZACIJA

Tokom tople letnje noći, slikali smo na gradski beton, u parku, u blizini sedišta lokalne opštine. Crtali smo tamo gde bi trebalo da bude zakopano korenje drveća i kako bi ono izgledale. Stavili smo lance kao metaforu za njihovu izgubljenu prirodnu slobodu, zajedno sa natpisima na tri jezike – makedonskom, albanskom i engleskom.

REZULTATI

Kampanja je komunicirana putem društvenih mreža nevladine organizacije O2 Inicijativa, a ubrzo su je objavili mnogi tradicionalni mediji. Tokom istog dana fotografije su bile gotovo svuda, izazvale su veliki odjek u javnosti, a građani su se udružili da sami oslobode drveće. Grupe ljudi su viđene na različitim lokacijama kako izvlače betonske blokove oko drveća. Pridružilo im se nekoliko političara iz stranke zelenih. To je bio poziv za buđenje institucija, a gradonačelnici nekoliko opština odobrili su početak uklanjanja betona.

NAGRADE

BalCannes 2020 – TOP 25

TIM

Klijent: O2 Inicijativa (NVO), Institut za komunikološke studije
Agencija: New Moment Skoplje
Account Manager: Sasko Kazandziski
Creative Director: Metodi Arsov
Art Director: Vladimir Milik

IZJAVA KREATIVNOG DIREKTORA

“Ovo je bilo jeftino, ali vrlo slikovito rešenje za poruke koju smo hteli da pošaljemo. Više od 150 stabala u glavnom gradu oslobođeno je u prvoj nedelji.” Metodij Arsov, Creative Director, New Moment, Skoplje

IZJAVA KLIJENTA

„Neke od žrtava nemara institucija su više od 1.000 vrlo starih stabala (sa više od 800 sa sedištem u glavnom gradu Skoplju), čiji su koreni zakopani ispod gradskog betona i ostavljeni da umru. Njihova sloboda veoma je važna, jer apsorbuju prašinu i štetne gasove, a u područjima sa intenzivnim zelenilom, zagađenje je dva do tri puta manje. Odlučili smo se za hrabru i neobičnu ideju koja bi došla do običnih građana i pokazala institucijama koliko smo ljuti zbog njihovog nepoznavanja ovog problema.“ Nevena Georgievska, predsednica, O2 Inicijativa

 

Komentari