Kada govorimo o diferencijaciji najčešće govorimo o nekoj vrsti dodavanja vrednosti koju niko od konkurenata nema – u proizvod, u proizvodni proces, u korisničko iskustvo ili bilo šta drugo.

Na jednak način se i agencije međusobno diferenciraju – dodavanjem novih usluga, specijalizacija, timova i sektora ili pak tehnologija. Dodavanje nagrada listi agencije dugo je bila jedna od metoda izdvajanja, a i danas je legitimna opcija, no ne zadugo. S obzirom na hiperinflaciju festivala i nagrada, ova strategija će dugoročno postajati sve manje efikasna i isplativa.

No, dodavanje novih stvari, procedura i organizacijskih nivoa nije nužno najbolje rešenje za potrebe današnjeg poslovanja. Vreme je da se istraže novi pristupi diferencijaciji – ne kroz dodavanje nego kroz eliminisanje.

Insistiranje na korporativnom poslovnom sistemu nepotrebno udaljava dva suštinski neodvojiva dela – kreativu i strategiju. Udaljavanje kreative i strategije neizbežno usporava procese. Iskustvo i znanje top talenata agencije trebalo bi biti direktnije dostupno klijentima u svakom trenutku. I obrnuto, iskusni agencijski talenti treba da imaju jednako direktan pristup poslovanju klijenta na svim nivoima. Klasični briefovi u tom se scenariju pretvaraju u brze konsultacije i iterativna rešenja. U skladu sa agile principima, time to ship postaje prioritet, a iteracije trebaju biti brže i lakše. Proces briefiranja, osmišljavanja i prezentovanja se preskače i pretvara u sukreaciju i bržu produkciju. Operativni delovi realizacije se sa suvišnih low-level agencijskih pozicija raspodeljuju na produkcijske kuće, medije, influensere i ostale specijalizovane usluge. A sve pod direktnim vodstvom senior talenata.

Pozicije su se počele transformisati u nove usluge tj. tipove posla. Isti ljudi, odnosno stručnjaci zaposleni na jednoj poziciji već su počeli obavljati više različitih tipova posla – od strateških do taktičkih i operativnih, koji se po takvoj svojoj složenosti i prodaju i naplaćuju. U ovom scenariju transformacije stavlja se veći naglasak na znanje i iskustvo te povećava operativna uključenost agencijaša. Uključivanjem senior pozicija i njihovih ličnosti i načina rada u sve (niže) operativne aktivnosti klijenata, neminovno se dolazi i do veće diferencijacije agencije i njenog isticanja među konkurentima.

Minus nepotrebna hijerarhija i minus spore procedure rezultira plusom za bolji agencijski output.

Komentari