Sve je veća online borba za korisnika. Šta je budućnost u akviziciji korisnika?

Svedoci smo galopirajućih promena u navikama i ponašanju korisnika, a prethodna godina imala je veliki uticaj. Naša sadašnjost i budućnost u mapiranju i predviđanju potreba i navika korisnika leži u podacima. Analizom podataka u svojim rukama imamo direktne insight-e koji nam pokazuju pravac kreiranja strateških kampanja koje odgovaraju na korisničke potrebe i probleme. Podaci su naša digitalna intuicija.

Da li će brendovi u budućnosti pažnju ciljne grupe akvizirati isključivo kvalitetnim sadržajem ili performance marketingom?

Ovo je tema u kojoj ne postoji ILI/ILI. Kvalitetan sadržaj ne može da dostigne svoj pun potencijal ukoliko se nismo dovoljno bavili performansom i obrnuto. Kada bismo pokušali da napravimo formulu, ona bi uključivala: precizan target, potrebe i navike ciljne grupe, pravovremenu reakciju i strateški promišljenu kreativu. Koristeći ovaj pristup lansirali smo platformu koja je postigla impresivne rezultate u Adriatic regionu, a zbog dobrog strateškog pristupa očekujemo globalno lansiranje što je veliki uspeh klijentovog i našeg lokalnog tima.

Da li isključivo human-centric digital marketing danas donosi poslovni rezultat? Zašto?

Personalizacija je imperativ, ali često zaboravljamo human u human-centric marketingu. Napredak tehnologije nam je omogućio da personalizaciju sadržaja konstantno podižemo na viši nivo, međutim, čini mi se da nas ovo često dovodi u rizik da gradimo, paradoksalno, depersonalizovani odnos sa korisnicima. Danas su korisnici deo marketing tima kompanije. Uspeh je zagarantovan onda kada im plasiramo sadržaj koji je njima blizak i koristan, sa kojim se poistovećuju, koji daje odgovore na njihova pitanja i osećaj pripadnosti.

Koliko danas košta sekund korisničke pažnje na internetu?

Korisnička pažnja košta onoliko koliko plasiran sadržaj privuče pažnju. Mi zapravo tragamo za trigerom kojim ćemo korisnika pridobiti. Kada se susretnemo sa kampanjom koja rešava upravo one izazove sa kojim smo se tih dana suočavali, spremni smo da se sadržaju posvetimo. Ovo je prirodna reakcija, jer svoju pažnju dajemo onima koji na posredan ili neposredan način govore o nama. S druge strane, ukoliko gledamo sadržaj koji ne prepoznajemo kao interesantan, i jedna sekunda je previše.

Koliko je odnos klijenta i agencije bitan i koliko utiče na uspešnost poslovnih rezultata?

Najbitniji, praktično polazna tačka. Ako klijent i agencija ne rade kao tim, nemaju istu percepciju, ne streme ka istom cilju i ne dišu zajedno, rezultat je vrlo neizvestan. Naši ljudi često imaju osećaj da rade u kompaniji klijenta, upravo zbog timske saradnje i vezanosti za brendove na kojima radimo. Poverenje između klijenta i agencije stvara jaku sponu, a dobri rezultati tada nisu slučajnost.

Komentari