Koja je svrha kompanije Strauss Adriatic?

Strauss Group pripada kompanijama čija je svrha duboko ukorenjena u vrednosti i uverenja koja se decenijama žive u kompaniji i jasno i živopisno oslikavaju u kompanijskoj kulturi, bez obzira na kojoj geografskoj širini i dužini se nalazili. Naš način da živote ljudi učinimo kvalitetnijim, dužim i srećnijim prirodno se reflektuje kako kroz društvene aktivnosti kompanije, tako i kroz sve brendove koji dolaze iz naše kuće – od onih sa dugom tradicijom, do sasvim mladih pred kojima je dug put u osvajanju srca korisnika, a jedan od takvih je i brend BeanZ.

Posvećeni smo stvaranju pravednog i inkluzivnog radnog okruženja u kojem može da se čuje svačiji glas i gde svako može da ostvari svoj potencijal, a pitanje rodne ravnopravnosti vidimo kao mogućnost za sveobuhvatniji diskurs o ravnopravnosti i inkluziji celokupne populacije.

Po čemu je specifičan projekat „Više od šoljice“?

Kao deo industrije kafe imamo odgovornost da pomognemo proizvođače kafe u obezbeđivanju buduće ponude kako bi se prilagodili povećanom nivou globalne potražnje. Projekat “Više od šoljice” predstavlja svojevrsna partnerstva sa ženama koje uzgajaju kafu na plantažama širom sveta. Osmišljen je sa ciljem da ih podrži, na različitim kontinentima i samim tim sa različitim potrebama – od edukacije, do osavremenjivanja procesa uzgajanja i obrade kafe. Promovišući rodnu jednakost u zemljama u razvoju, projekat istovremeno osnažuje ulogu žene u svetu kafe. Ova partnerstva ostvaruju pristup visoko kvalitetnoj kafi i njeno plasiranje na lokalna tržišta, među kojima je i tržište Srbije.

Zašto je važno da jedan brend kafe, kao što je BeanZ, podrži i osnaži žene u poljoprivredi?

BeanZ se, kao internacionalni premium espresso brend, značajno oslanja na saradnju sa konkretnim farmerima, koji svojim imenom, znanjem i iskustvom stoje iza BeanZ proizvoda, a među njima su i žene vlasnice plantaža. Kvalitet i raznovrsnost porekla ovih kafa najveća su ekskluzivnost i osnovna konkurentska prednost koju BeanZ poseduje, a vrednost brenda ističe se i kroz raznovrsnu ponudu, koja se stalno menja i obogaćuje. Cilj nam je da i u obraćanju korisnicima brenda BeanZ istaknemo važnost uloge žena u društvu i obezbedimo bolje uslove za njihov kvalitetniji život i izvesniju budućnost.

U kojoj meri se globalni brendovi u industriji kafe bave pitanjem rodne ravnopravnosti?

Globalni brendovi u industriji kafe sve više pažnje posvećuju ovoj temi, a BeanZ je jedan od najboljih primera. Kada su u pitanju domaći brendovi, i tu se situacija menja na bolje, koraci su mali, ali odlučni, a mislim da mi u Strauss-u tome dajemo značajan doprinos.

Šta mislite o udruživanju brendova zarad jačeg zajedničkog delovanja i uticaja na promene u društvu?

Brendovi imaju mogućnost da postanu pokretači pozitivnih promena koje želimo da vidimo u društvu. Udruživanja mogu dati bolje rezultate, posebno u slučajevima kada brendovi dolaze iz iste kompanije, jer su tada uglavnom snažnije vođeni istim ciljem i ta sinergija može dati veliku prednost.

Komentari