Pozicioniranje brenda u visoko koncentrisanom i često prezasićenom finansijskom sektoru vrlo je izazovno za marketare. Danas banke imaju slične proizvode i obraćaju se istoj publici, čime se kriterijumi reputacije banke, poverenja u brend i vrednosti koje promoviše nameću kao ključni u očima klijenata. Sponzorstva i partnerstva koja su dugoročna mogu odigrati bitnu ulogu za pozicioniranje brenda. Ulaganje u sponzorstvo na duže staze stvara asocijacije na uverenja i vrednosti koje imaju daleko širi kontekst od usko posmatranog i višestruko povećava efekte sponzorstva. Partneri u takvom odnosu moraju deliti iste vrednosti i uverenja jer će se često brend identitet, a i imidž poistovetiti. Za nas su to sportski duh, timski rad, dugotrajnost, fer play uz asocijaciju na pobednički tim.

Vojvođanska banka je peti olimpijski ciklus veran partner Olimpijskom komitetu i najveći je sponzor aktuelnog ciklusa u kom podržava najbolje sportiste u zemlji. Biti deo Olimpijskog tima je stvar prestiža, a cilj je da se omoguće najbolji mogući uslovi za trening, oprema i uslovi za uspešna takmičenja. Ujedno, pored isticanja brenda banke, sponzorstvo je omogućilo i jednu drugačiju energiju i dinamičnost u očima klijenata i samih zaposlenih banke. Pokretačka snaga i olimpijske vrednosti koje vode naše najbolje sportiste su vrline koje i mi nastojimo da primenimo u svom poslovanju kako bismo bili još bolji i još uspešniji. Ovo partnerstvo ima i CSR aspekt, jer nastojimo da olimpijce podržimo na njihovom putu ka uspehu, kako promocijom, tako i posebnim proizvodima kao što je VISA Olimpijska kartica i Olimpijska druženja širom Srbije. Tu su i edukativno-sportska takmičenja za osnovce koja ih podstiču da razvijaju zdrave životne navike i neguju olimpijski duh.

Saradnja sa OKS direktno je dovela do povećanja vrednosti brenda banke i njegove bolje prepoznatljivosti, rasta broja klijenata i njihovog poverenja, ali i povećanja broja i vrednosti transakcija. Regionalna nagrada Sporto, lokalna nagrada UEPS-a samo su neke od priznanja koje smo dobili.

Investiranje u dugoročna sponzorstva iziskuje značajna sredstva, resurse i vreme, ali verujemo da kada se pogode partneri, kao što je u našem slučaju, investicija postaje kapital i konkurentska prednost. Naša integrisana kampanja traje skoro 20 godina bez prekida sa istim ciljem, a to je osećaj ponosa kod klijenata i zaposlenih Vojvođanske banke što su deo olimpijske porodice Srbije.

Komentari