2021. biće godina u kojoj će se voditi ljuta borba za opstanak i egzistenciju.

Pesimisti se sa pravom brinu:
– kupci će imati značajno manje novca kao posledica globalne ekonomske kontrakcije, a to dalje znači da će klijenti imati manje novca;
– granice industrije se ne vide, opadajuće budžete sve više napadaju novi ponuđači (npr. napad na tradicionalno tržište istraživanja predstavlja prodaja podataka o navikama kupaca i mogućnost da se na bazi od 800.000 ljudi rade primarna istraživanja);
– automatizacija je pojela određene korake u marketing procesu (npr. ima li potrebe za insightom ako smo kupcu, u realnom vremenu, na osnovu ispoljenog ponašanja, već servirali najoptimalniju moguću poruku ili ponudu).

Optimisti se sa pravom raduju toj borbi:
– potrošač se promenio, promene nose nove potrebe, nove potrebe su novi mali plavi okeani koje baš mi možemo da osvojimo;
– granice industrije se ne vide – možemo da isprobamo potpuno nova partnerstva koja su ranije bila nezamisliva;
– automatizacija jede određene korake – krajnje je vreme da deo naše usluge sami automatizujemo.

Komentari