DNA Communications posluje proaktivno već 20 godina. Za to vreme naučili smo da samo osluškivanje unutrašnjih potreba i potreba tržišta može da „apgrejduje“ poslovno i društveno okruženje. Verujemo da agencije imaju kapacitet da u sprezi individualnih strasti i trendova inoviraju komunikaciju. Da li ima prostora za transformaciju advertajzinga kroz pokretanje inicijativa koje zadovoljavaju potrebe i klijenata i društva? Upravo iz takve sinergije potekle su neki društveno odgovorni projekti, a sada se čini da su green inicijative neophodne da aktuelizuju zeleno pitanje.

PRO-aktivni pristup unutar samih agencija je najkraći put do svežih poslovnih ideja i prepoznavanja gorućih tema. Samo internalizovan sistem pokretanja inicijativa, feedback-a, vrednovanja i afirmacije, podgreva motivaciju pojedinca i dinamičan rad u timu. Umesto da se na postavljene zadatke traže rešenja – PRO menja pravila igre – za prepoznata rešenja nalaze se mehanizmi primene. Baš iz bliskosti pojedinaca sa određenom temom, mogu se detektovati nove prilike za razvoj biznisa. PRO sistem omogućava da se snažno lično iskustvo prelije u ideju sposobnu da aktuelizuje važno društveno pitanje ili da se komercijalizuje na tržištu. Ako su upiti klijenata vrednost spolja, vizije članova postaju vrednost „iz kuće“.

Iz PRO-aktivnog pogleda na poslovno okruženje, green zrači kao nezaobilazna tema. Krajne je vreme da se u green inicijativama prepozna veliki potencijal za komunikaciju kompanija sa društvom, i pre svega neophodnost da tržišni igrači ulete u trku sa vremenom za očuvanje životne sredine.

Suštinski je važno da se kompanije transformišu prema green standardima, kako zbog kreiranja zdravih uslova života, tako i zbog samog opstanka na tržištu. Lokalne green teme su neiskorišćeni potencijal za komunikaciju unutar samih kompanija – a još više sa potrošačima! A možda važnost teme traži zajednički nastup kompanija uporedo sa pojedinačnim strategijama? Baš u tom smeru DNA radi na okupljanju alijanse partnera za uvođenje najšireg sistema višestruke ambalaže.

U vreme pretrpanosti informacijama neophodno je inovativno pristupati gorućim komunikacionim temama, nalaziti niše i probijati nove puteve. Paralelno sa strašću kojom pristupaju razvoju poslovne komunikacije klijenata, agencije imaju šansu i kapacitet da pokreću promene koje će imati širi društveni interes i značaj.

Komentari