NA KOJI NAČIN PRILAGODITI I RAZVITI NOVE PROIZVODE U SKLADU SA POTREBAMA TRŽIŠTA?

Razvijanje proizvoda u skladu sa potrebama tržišta i potrošača najjednostavniji je i najsigurniji put ka uspehu bilo koje kompanije, međutim, to nije nimalo lak proces. Posmatramo opšte tendencije na tržištu, a zatim ih prilagođavamo specifičnostima zemlje ili regiona. U zavisnosti od vrste proizvoda i njegovog ciklusa upotrebe, čitav proces može da traje više meseci, ali u osnovi on nikad ni ne prestaje. U kategoriji kućne hemije sve češće se koriste pakovanja unapred doziranih proizvoda jer manje prijatne poslove čišćenja potrošač želi da obavi brzo i jednostavno. Tako, na primer, tradicionalne praškaste deterdžente za pranje veša sve više zamenjuju oni u formi gela ili kapsula. Interesantno je što potrošači i u ovom segmentu sve više posvećuju pažnju održivim proizvodima, što može da se posmatra sa različitih aspekata: pakovanje proizvoda (da li se može reciklirati i da li je napravljeno od recikliranog materijala), sastojci proizvoda (da li su biorazgradivi), kao i sama upotreba.

JEDAN OD NAJVEĆIH TRENDOVA, ALI I IZAZOVA NA TRŽIŠTU U OVOM TRENUTKU JESTE E-TRGOVINA. NA KOJI NAČIN JE OVAJ TREND UTICAO NA POSLOVANJE KOMPANIJE HENKEL?

E-trgovina ima ogroman potencijal, ali i čitav niz barijera u razvoju, poput raspoloživog asortimana, sigurnosti plaćanja, teritorije dostave…Većina ovih problema prevaziđena je u prethodnom periodu i vidimo da su se pojavila brojna alternativna rešenja i novi modeli poslovanja. Ovaj trend će sasvim sigurno nastaviti da raste, te je važno da proizvođači i trgovci unaprede svoje delovanje na ovom polju, fokusirajući se na iskustvo potrošača u procesu onlajn kupovine. Naš tim ima dobru saradnju sa partnerima u ovoj oblasti i jedni smo od prvih kompanija u Srbiji u okviru kućne hemije koja je usvojila ovaj koncept, a iskustvo sa ostalih tržišta nam pomaže u tome.

NA KOJI NAČIN E-TRGOVINA MENJA POTROŠAČKE NAVIKE?

S obzirom na to da ne postoji mogućnost da fizički dođete u susret sa proizvodom pre kupovine, odluka se donosi na osnovu preglednosti sajtova, lakoće snalaženja, kvaliteta postavljenih slika, brzine dostave, metode plaćanja. Zbog toga moramo zajedno sa partnerima da radimo na razvoju najboljeg prikaza proizvoda potrošaču. Za ovaj vid kupovine češće se opredeljuje mlađa populacija, što za nas znači da možemo putem ovog kanala da se više fokusiramo na neke specifične proizvode, kao i da koristimo e-trgovinu kao poseban kanal komunikacije koji brojnim alatima omogućava direktniju komunikaciju sa precizno definisanom ciljnom grupom.

NA KOJI NAČIN BRENDOVI TREBA DA SE TRANSFORMIŠU DA BI ODGOVORILI NA NOVE ZAHTEVE TRŽIŠTA I OBEZBEDILI ODRŽIVO I SKALABILNO POSLOVANJE?

Razumevanje potrošača i njihovih navika bio je i ostaće glavni faktor uspeha i u nerednom periodu. Ono što se bitno menja je brzina reagovanja proizvođača i sposobnost da se prilagode zahtevima koji su pred njih postavljeni, kako u kreiranju novih proizvoda ili prilagođavanju postojećih, ali i u samim načinima komunikacije sa potrošačima.

Komentari