KADA POSLUJETE U OKVIRU MULTINACIONALNE KOMPANIJE, NA KOJI NAČIN GLOBALNI STANDARDI UTIČU NA STRATEGIJU KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE NA LOKALNIM TRŽIŠTIMA?

Kao deo globalne kompanije PepsiCo, vodimo se poslovnom filozofijom koja nas obavezuje da profit koji ostvarimo koristimo da ojačamo svoje poslovanje, pružimo našim zaposlenima priliku za rast, unapredimo našu industriju i budemo odgovoran građanin sveta. Time se vodimo i na tržištima Balkana. To znači da imamo ekskluzivnost da svoje poslovanje, a između ostalog i komunikacijske aktivnosti gradimo na strategijama koje su globalno osmišljene, postavljene i proverene na više od 200 tržišta i teritorija na kojima PepsiCo posluje širom sveta.

KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE VEZUJU SE ZA OZBILJNE POSLOVNE SADRŽAJE. ŠTA SU TAJNI SASTOJCI PITKIH KORPORATIVNIH PRIČA?

U kompaniji PepsiCo korporativne komunikacijske strategije kreirane su tako da našem poslovanju daju samopouzdanje, da predvode, deluju sa sigurnošću i kreiraju dugotrajno poverenje svih zainteresovanih strana. Iako je poslovna vrednost cilj koji nas vodi, naš pristup korporativnim komunikacijama počinje stvaranjem narativa koji dočarava viziju, kulturu i pravac kompanije. Narativu uvek prethodi kreiranje mape zainteresovanih strana, a pažnju držimo korišćenjem različitih kanala i alata – medijskih odnosa, B2B komunikacije, profilisanja menadžmenta, angažovanja zaposlenih ili bilo koje druge kombinacije koja je potrebna da se podrže ciljevi ostvarivanja poslovne vrednosti, odnosno očuvanja reputacije, koja predstavlja najvažniju imovinu jedne kompanije.

NA KOJI NAČIN NOVI KANALI KOMUNIKACIJE UTIČU NA KREIRANJE STRATEGIJE KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA?

Danas, organizacije se suočavaju sa erom kada okolnosti poslovanja zahtevaju od kompanija da budu pripremljene za ublažavanje posledica novog tempa. Društvene mreže, brzorastuća očekivanja industrije, potrošača, regulative i propisi stvorili su rastući jaz između reputacijskih rizika i kapaciteta organizacije da se izbori sa njima. Sve pomenuto oblikuje način na koji kompanije pristupaju, grade dugotrajne odnose i poverenje unutar društva. Naše komunikacije su podrška biznisu i tu su da prevaziđu barijeru između poslovanja s jedne strane i reči, odnosno priče s druge strane.

U KOJOJ MERI SU KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE „ČUVARI“ REPUTACIJE KOMPANIJE?

Tokom poslednjih 10 godina, rizici i krize sa reputacijom dramatično su eskalirale. U PepsiCo-u se čvrsto vodimo uverenjem da povećavanje nivoa poverenja u kompaniju predstavlja kamen temeljac u čuvanju reputacije i jačanju veza. Naša strategija integriše zaposlene, produbljuje odnos s potrošačima i usaglašava se sa javnim interesima. Svaki dan težimo da radimo u skladu sa vrednostima: da budemo izvrsni u svemu što radimo, hrabri da uradimo prave stvari i posvećeni dobrobiti društva. Kod nas u kompaniji PepsiCo reputacija se piše velikim slovom.

Komentari