Kada govorimo o merenju efikasnosti kampanja – imamo li odgovarajuće metrike?

Postoje odgovarajuće metrike koje su pokazatelji efikasnosti kampanja. Efikasnost kampanja možemo i moramo da merimo, zato i postoji marketing analitika koja se ogleda kroz merenje, upravljanje i analizu marketinških preformansi. Najčešće korišćene formule su ROI i marketing scorecard. Treba redovno pratiti ključne brend indikatore, a koje prate istraživačke agencije. Koje god metrike da koristimo, veoma je važno da se prati efikasnost svake kampanje pojedinačno.

Koji su zajednički interesi agencija i klijenata?

Zajednički interes klijenta i agencije jeste da imaju uspešnu kampanju, koja je za klijenta rezultirala povećanjem prodaje proizvoda ili usluga, a za agenciju da joj se klijent “vrati” za novu kampanju ili da joj se, zbog uspešnosti kampanje, javi novi potencijalni klijent. To je win-win situacija.

Važno je da postoje standardi za merenje efikasnosti, ali svaka branša, svaki klijent, sa sobom nosi određene specifičnosti svojih usluga i proizvoda koje treba uzeti u obzir pri merenju. Mnogi klijenti čuvaju svoje podatke i vode računa o korišćenju istih, tako da oni nekada nisu dostupni, pogotovo kada su u pitanju grane industrije sa velikim igračima i velikim brojem konkurenata. Međutim, transparentnost podataka može dovesti do zaključaka o budućim planovima i aktivnostima.

Šta možemo da uradimo kada kreativna ideja ne donose očekivani poslovni rezultat?

Možemo da analiziramo zašto nije došlo do očekivanog rezultata. Kampanju treba posmatrati kao eksperiment, treba testirati sve njene aspekte. Dobijeni rezultat kampanje nesumnjivo i nedvosmisleno potvrđuju ili odbacuju postavljene ciljeve kampanje. Kod kampanje je važno da se kontrolišu troškovi i da se izmeri profitabilnost nakon iste. Analitika i poslovni rezultati kampanje koja nije bila uspešna, omogućavaju nam da donosimo bolje odluke i da u sledećoj kampanji ispunimo targete i ciljeve. Pored toga, treba da se zapitamo da li su alati koje smo koristili u kampanji bili adekvatni, da li je media mix bio adekvatan? Merenjem rezultata kampanje, preuzimamo odgovornost za svoje akcije i strategiju koju smo predložili klijentu, ali i potvrđujemo svoj integritet i dobijamo poštovanje od klijenta.

Zašto je važno da i agencije imaju informacije o rezultatima kampanje i prodaje?

Zato što nas rezultati kampanje i prodaje podstiču na još jači i bolji kreativni rad. Informacije su od presudne važnost, jer nam pomažu da u budućnosti donosimo precizne strateške odluke i pravimo što bolje kreativne strategije. Uglavnom koristimo kvalitativne podatke kako bi dobili uvid u to kako potrošači vide brend i njegovu poziciju, ali ako uz to dobijemo i rezultate prethodne kampanje i prodaje, polazna tačka mnogo je bliža cilju.

Komentari