Do sada je većina napora klijenata bila usmerena ka brand equity i brand awareness kampanjama kroz tradicionalne kanale komunikacije, kao i linearni televizijski i digitalni advertajzing. Trend koji zapažamo u zadnjih par godina je da se i shopper marketing kampanje penju na lestvici napora i ulaganja kod najvećih globalnih FMCG klijenata i očekujem da će taj trend biti uzlazan i u 2020 godini. Shopper marketing kampanje pokreću konverziju i obim prodaje i prema nekim istraživanjima kompanije sa razvijenim shopper marketingom planovima rastu brže i od same kategorije u kojoj su!

Shopper marketing predstavlja složen proces koji podrazumeva integrisan i strateški pristup u kreiranju iskustva za kupca koji se u tom momentu nalazi na mestu kupovine. Iako njegove advertajzing taktike možda deluju jednostavno u poređenju sa TV reklamama ili sofisticiranim digital-reach strategijama, one u stvarnosti podrazumevaju kompleksan proces prevodjenja uvida iz različitih vidova istraživanja u vrlo precizno podešavanje poruka shodno ulozi odredjene zone prodajnog mesta.

Dok tradicionalni advertajzing započinje put potrošača do kupovine, shopper marketing mu je najbliži – jer je prisutan u ključnom, poslednjem koraku koji ga deli od kupovine.

Ovaj poslednji korak je naročito važan, imajući u vidu da kupovina većine robe široke potrošnje još uvek se odvija u prodavnicama.

U trenutku kada kupac uđe u prodavnicu, to je poslednja i ključna prilika da mu pošaljemo poruku i za to izuzetno malo vremena.

Kako bi se sprovela uspešna shopper marketing strategija neophodno je krenuti od prikupljanja i analize podatka. Upravo čitanje tih podataka na adekvatan način pruža nam mogućnost da dodjemo do uvida koji su ključni za početak kreativnog procesa.

Drugi korak u izradi plana predstavlja mapiranje prodajnog objekta i aktiviranje svih relevantnih zona. Svaka zona ima svoju ulogu za aktiviranje određenog iskustva i uključivanje, takozvanih, senzora kod kupca.

Na kraju, ne možemo istu poruku staviti na ulaz u prodajni objekat i na mesto destinacije ili kod kase. Pažljivo odabrane poruke za svaku od predviđenih zona predstavljaju sofisticiran pristup potrošaču i pružaju nam mogućnost da ugrabimo njegovu pažnju. Ukoliko uz poruke uključimo neke dodatne senzoralne elemente, tada se povećavaju šanse da se proizvod nađe u korpi.

Sve kraća pažnja potrošača i rast e-trgovine dovodi do toga da je uticaj na odluku o kupovini putem shopper marketinga sve zahtevniji.
Neki od ključnih načina na koje brendovi mogu da poboljšaju svoje shopper-marketing napore kako bi privukli prodaju su:

– Koordinisanje brend advertajzing-a i shopper marketing-a tako, da zajedno pričaju istu priču.
– Pronalaženje mogućnosti za personalizaciju kako bi se privukla kupovina na mestu prodaje.
– Merenje efektivnosti radi optimizacije shopper marketing ulaganja.

U eri potpune disperzije pažnje potrošača i blokiranja i izbegavanja svake vrste oglasa, shopper marketing postaje jedno do glavnih oruđa marketara za dobijanje bitke na tržištu.

Komentari