Stanje na tržištu marketinških usluga, na kome su osnovni parametri postali brzina i efikasnost, prati opšti svetski trend okretanja klijenata malim agencijama. U anketi koju je Advertising Age sproveo među nekim od vodećih marketinških stručnjaka u SAD, istaknuta je upravo ta prednost malih agencija, odnosno da imaju veću mogućnost kretanja brzinom samog tržišta. Isti tim američkih eksperata, uz klijente i publiku, percipira da manje agencije generišu strast, stvarajući time konkurenciju, da su transparentnije, imaju eksperize i uspešno koriste svoje prednosti.

Amerikanci sa Menhetna gde se dnevno “okreću” milijarde dolara i kod kojih je najdinamičnije tržište marketinških usluga, jednostavno poručuju – manje agencije su vitkije, brže i okretnije, fokusirane na akciju i kontrolišu stvari, bez velike birokratije što omogućava “out of the box” način razmišljanja. To su prednosti koje bi mogle imati male agencije kada je reč o osvajanju velikih accounta etabliranih brendova.

I pored toga agencije u Srbiji danas retko priznaju da su male, smatrajući to više svojom manom nego prednošću, što je greška. Nedopustiva je ta inferiornost u odnosu na velike agencije, jer su male, i po američkim standardima, centralni deo modernijeg marketinškog sistema baziranog na ekspertizi i data driven (decision making) biznisu. Male agencije u punom kapacitetu moraju da koriste svoje prednosti i trend okretanja klijenata prema njima. Prednosti poslovanja odnose se na brzinu reagovanja na brief klijenta, veću fleksibilnost kada su rokovi u pitanju, kao i na veću posvećenost prilikom kreiranja konkretnih predloga. I struktura i veličina portfolija agencije Nova Communications pokazatelj je kapitalizacije ključnih prednosti male agencije, što je prvi preduslov za dalji razvoj i ispunjenje zadataka internacionalnog biznisa – nastavi da rasteš!

Poslednjih godina agencija se bavi isključivo uslugama media buyinga. Fokusirani smo na ovu vrstu usluge, jer radimo ono u čemu smo najbolji. U samoj realizaciji kampanja, sa mnogobrojnim kreativnim agencijama ostvarujemo partnersku saradnju i to je model koji se pokazao izuzetno uspešnim. Lista klijenata naše agencije govori u prilog rastućeg trenda da se veliki poslovni sistemi sve češće okreću malim i srednjim agencijama.

Brzina, potpuna posvećenost, poverenje i rezultati ključni su faktori koji donose i zadržavaju klijenta. Potrebno je poštovati i sopstveni rad i promovisati vrednosti kojima doprinosimo uspehu naših klijenata, a ne nuditi manju cenu kao jedini razlog da određeni posao dobijete. Svako može da bude jeftiniji, retki mogu da budu bolji, a samo jedan najbolji.

Komentari