Šta je design sprint i zašto je ovaj proces postao globalno popularan?

Dizajn sprint predstavlja kreativni proces rada u 5 faza od kojih svaka faza traje po jedan dan (map-sketch-decide-prototype-test). U tih 5 dana, od ponedeljka do petka, agilnim pristupom i posvećenim radom, klijent i agencija zajedno, od redefinisanog problema ili uočene šanse, dolaze do potencijalnog rešenja koje se skicira, a potom i testira. Iako su se u početku dizajn sprintovi najviše koristili za inovacije na proizvodima i uslugama, danas se sve više sreću kao brend, strateški ili komunikacioni sprintovi. Primera radi, dizajn sprint je idealan za fazu koja prethodi kreiranju briefa za pitch, ali je isto tako i više nego adekvatan za rešavanje drugih problema i izazova klijenta. U prethodnom periodu istrčali smo dosta sprintova i dobro ih analizirali kako bismo utvrdili za koje sve probleme su oni savršen alat.

Na koji način design sprintovi transformišu pitcheve, ali i agencijski biznis iz korena?

Danas pitchevi jednostavno ne uživaju popularnost kao nekada. Mi dolazimo iz kreativnih agencija.
I individualno, i kao tim, bili smo na mnogo pitcheva. Od nekih se još nismo naspavali. Od nekih smo zaradili samopouzdanje, a od drugih slobodne dane. Danas organizujemo dizajn sprintove. I verujemo da bi nam svima posao bio lakši i lepši da su oni postojali i ranije.

Pitch proces već dugi niz godina iziskuje puno problema, i klijentima i agencijama, te je kao takav zaslužio update. Jasno je da je cela stvar izuzetno kompleksna jer pitch kod svakog učesnika nameće puno dilema i nesigurnost: Šta ako sve pozvane agencije promaše poentu?! Da ubacimo još neku agenciju ako nam se ne svide predlozi?! Šta ako je više agencija na pitchu nego što kažu?! Šta ako je pitch namešten?! Šta ako ne izaberu nikoga?!

Naravno, nećemo mi uspeti da odgovorimo na sva ova pitanja, ali ono što smo u agenciji Friday zadali sebi kao brief, to je da se vratimo par koraka unazad, u trenutak kada se u marketing timu kompanije rodi ideja za raspisivanjem pitcha. Ako se stvari u tom trenutku postave ispravno, mnogih dilema kasnije neće biti. To je trenutak u kom marketing tim treba da okupi bliske saradnike sa kojima će putem zajedničkih radionica i brainstorminga jasno definisati šta je zadatak, koja je vrednost koja se nudi, kome se nudi, da li je nužno rešenje komunikacijsko i ako jeste, koji vid komunikacije je rešenje. To je trenutak koji je idealan za organizovanje DIZAJN SPRINTA!

Koje su ključne prednosti i benefiti za klijente, a koji za agencije?

U tih pet dana, od ponedeljka do petka, dizajn sprint će otkloniti sumnje, dati smernice, generisati ideje, pripremiti brief za dalji kreativni proces. Baš time smo se i vodili kada smo sebi dali naziv Friday, jer tog petog dana klijent konačno može da odahne. Tada svi znamo da smo na pravom putu i da je inicijalni problem pretočen u konkretan smer i plan aktivnosti. Taj „peace of mind“ osećaj ima veliku vrednost kako za klijente, tako i za agencije. Klijenti znaju da su „pretresli“ sve moguće opcije i da dalje idu sa strateško-kreativnim smerom koji ima najveći potencijal da reši izazove postavljene na početku dizajn sprinta. To će rezultirati i kvalitetnijim briefom za dalji kreativni proces, a umesto lutanja i nesigurnosti, daće agenciji jasnu osnovu na koju se treba fokusirati i iz nje izvući maksimum.

Mogu li ideje koje nastanu za pet dana biti podjednako kvalitetne kao one koje nastaju kroz višemesečni proces?

Kreativci vrlo dobro znaju da ponekad baš te početne ideje koje se u prvim minutima brainstorminga smisle, kasnije ispostave najboljim. Kreativni proces i jeste takav – neizvestan, i zato je jako teško odrediti vreme potrebno da se dobra ideja kreira. Nekada sa to odmah desi, a nekada se danima „tapka u mestu“. Mislim da format dizajn sprinta ima odličnu strukturu i posvećuje taman onoliko vremena koliko je potrebno da se dobro redefiniše problem, smisle ideje, uradi brze skice i prototipi tih ideja, a zatim one najbolje testiraju. Tako se brzo dolazi do nekih preliminarnih rezultata i do kvalitetnih ideja vodilja koje imaju potencijal da se dalje razvijaju. U proteklom periodu baš smo to i dokazali, pa imamo ne jedan „proof of concept“, već nekoliko njih. Sa kompanijama A1 Srbija, Atlantic Štark i Alma Quattro istrčali smo sprintove i mogu u ime svih reći da nam je svima bilo posebno drago što su ideje sa tih sprintova jako dobro prošle fazu testiranja i što ih sada pratimo na putu ka implementaciji.

Da li je „co-creation“ reč budućnosti u advertisingu?

Dizajn sprint u svojoj suštini jeste jedan veći brainstorming koji je struktuiran, ima svoje faze i alate koji se koriste. Do sada su se kreativni procesi unutar agencija dešavali iza zatvorenih vrata i u njima su učestvovali samo kreativci koji su nekakvim slobodnim stilom, zdravorazumskim razmišljanjem i svojim individualnim talentom činili da se tu velike ideje dese. Danas su ta vrata otvorena i za druge koji se možda ne potpisuju kao kreativci, ali znaju puno toga što može doprineti krajnjem rezultatu. Sve te učesnike danas dizajn sprint okuplja na jednom mesto, daje im tehnike i vežbe kako da i oni iskažu svoju kreativnost i dođu do sjajnih ideja. To je lepota co-creation procesa.

Komentari