ATLANTIC GRUPA IMA VELIKI BROJ BRENDOVA KOJI ODOLEVAJU VREMENU I VOLE IH SVE GENERACIJE. ŠTA JE TAJNA „DOBROG ZRENJA“ BRENDA?

Kod brendova koji traju izuzetno dugo i koji na neki način dobiju „kultni“ status u industriji, ključno pitanje isto je kao kod konkurenata koji se tek pojavljuju na tržištu, a svodi se na odluku: promena ili status quo. Ono što je različito jeste važnost tog pitanja i posledice koje nosi odgovor na njega. Dugovečni brendovi pogrešnim potezom imaju mnogo više da izgube. Moje mišljenje je da je, u ovom kontekstu, tajna „dobrog zrenja“ oprez u svakom trenutku, a hrabrost u pravom.

DA LI JE GRAĐENJE BRENDA MARATON ILI SPRINT I ZAŠTO?

Građenje brenda, kao proces, zasigurno je maraton. Međutim, inovacije, koje su važan deo tog procesa, znaju da budu sprint. Ako ćemo nastaviti sportskom analogijom – mislim da je za izgradnju jednog brenda važno trčati svojim tempom i stabilno, ali da je na kraju svakog segmenta potrebno imati onaj dodatni podsticaj, koji „pogura“ da trku završite prvi. Kod nas je, na primer, poslednji takav momenat bio lansiranje kafe Black’n’Easy.

GODINE SU SUROV SELEKTOR, PRE NEGO VERAN SAVEZNIK. U KOJOJ MERI JE VAŽNO PRILAGOĐAVANJE BRENDA „SVIM VREMENSKIM USLOVIMA“?

Godine jesu selektor, ali ih ne bih okarakterisala kao surove. U životu jednog brenda, baš kao i u čovekovom životu, godine uvek donose nešto novo, a izbor je na nama – da li ćemo se prilagoditi novonastalim situacijama ili govoriti kako nam se više dopadalo ono što je bilo pre. Brend ne mora nužno da se prilagodi – i možda će i opstati, dok bude simpatičan kao „retro“. Jednom kada se i taj prozor zatvori, bojim se da bez promena u skladu sa savremenim tokovima, koje su sve brže, on ostaje u prošlosti.

U KOJOJ MERI JE ZA DUGOVEČAN BREND PRESUDAN TZV. LJUDSKI FAKTOR?

Brend su stvorili ljudi i oni su ti koji su ga održavali kroz godine. To što izuzetno popularni brendovi, poput Grand kafe, imaju život koji se razvija i van planiranih tokova i marketinških strategija, samo nam opet ukazuje na ljudski faktor – ovaj put sa druge strane, onaj na koji utiču potrošači. Zato, rekla bih da su ljudi, kako zaposleni, tako i oni koji proizvod kupuju, ne samo presudni, već i ključni za njegovu dugovečnost.

Komentari