ZAŠTO JE VAŽNA PODRŠKA I SOLIDARNOST VELIKIH KA MALIM PREDUZEĆIMA U SITUACIJAMA KAO ŠTO JE COVID-19 KRIZA?

Zato što kroz ovo prolazimo zajedno i deo smo istog ekonomskog sistema i društva. Kao banka posvećeni smo podršci malim i srednjim preduzećima i kada nije kriza. Ne samo kroz naše usluge i proizvode, već kroz različite vidove edukacije koje smo organizovali da bismo im približili znanja i ekspertize koje im često nisu dostupne (lokalni biznis klubovi gde sa različitim govornicima obrađujemo teme poput makroekeonomije, digitalizacije, inovacije i sl.).

Kroz prošlogodišnji Generator konkurs radili smo na digitalnoj transformaciji MSP, a povučeni celom ovom situacijom, ove godine pokrenuli smo Generator Gamechanger konkurs koji upravo MSP sektoru pomaže da prevaziđe posledice pandemije. Gamechanger će indirektno podržati inovatore, one koji imaju dobre ideje, ali koje će pomoći velikom broju malih i srednjih preduzeća da dobiju nove mogućnosti promocije, da olakšaju poslovanje, da se predstave tržištu i korisnicima/potrošačima, sklope nove saradnje i osnaže svoj biznis.

NA KOJI NAČIN PRIMENA STARTAP MODELA POSLOVANJA MOŽE DA UNESE SVEŽINU U POSLOVANJE BANAKA?

Godinama smo deo startap ekosistema u Srbiji i podržavamo njihov rad i ispostavilo se da je saradnja sa njima i nama otvorila nove vidike i spremnost da se menjamo. In4change radionice, koje su prošli svi zaposleni, uticale su da kolege vide šansu u promenama i sami prepoznaju prostor za unapređenja. Bankarstvo je danas u procesu značajnih transformacija. Svi ti sefovi, administracija, šalteri pakuju se u vaš mobilni telefon. Odavno smo počeli da eksperimentišemo sa agilnim timovima na projektima, novim profilima kao što je Innovation manager, a sve vreme imamo u vidu klijenta, njegove potrebe i iskustvo koje on ima u kontaktu sa bankom.

Uvek ističemo strateško partnerstvo sa ICT Hubom koje traje više od četri godine, zahvaljujući kome su zaposleni svih divizija imali priliku da budu deo radionica poput „Startap vs. Korporacija“, preduzetnički duh, inspiracija (sagledavanje posla iz dugog ugla), design thinking process (rešavanje izazova na kreativne načine), meetups, networking. Kada saberem ovo stečeno iskustvo, mogu reći da su svi segmenti u koje smo ulagali inoviranjem, indirektno i direktno doprineli celokupnoj slici naše banke i unapredili naš biznis.

U KOJOJ MERI SU STARTAPI VAŽNI ZA RAZVOJ EKONOMIJE JEDNE ZEMLJE?

Siguran sam da startap ekosistem raspolaže velikim potencijalom za unapređenje ekonomije i davanja prilike širem krugu stanovništva da preuzme odgovornost pokretanjem svog posla. Startapi jačaju pojedinca, pojedinac rađa inovacije, a inovacija stvara nove prilike za zapošljavanje. Paralelno, dobijamo mlade eksperte u potpuno novim oblastima, koje ranije nisu bile prisutne na našem tržištu čime postižemo napredak u obrazovanju, nauci, ekonomiji, pa i inovacijama koje se na kraju dana ističu kao neophodna karika u ovom lancu.

Komentari