KATARINA EXLE, DIGITAL DIRECTOR, AGENCIJA DRAP (HRVATSKA)

VESNA ĆERANIĆ, ASSOCIATE PARTNER, EXECUTIVE GROUP (SRBIJA)

ŠTA ZAPRAVO AGENCIJE PRODAJU– STRATEGIJU ILI IDEJU?

Zaista verujem rečima Davida Ogilvyja, koji je rekao da je potrebna velika ideja da privuče pažnju potrošača i motiviše ih da kupuju određeni proizvod, a ako oglašivačka kampanja ne sadrži veliku ideju, jednostavno će nestati. Ali, brend se ne može oslanjati samo na ideju. Ona će postati velika u trenutku kada se bude temeljila na dobroj strategiji. Dakle, agencije bi trebale prodavati oboje, jer samo dobra kombinacija vodi do uspešnih kampanja.

ŠTA ZAPRAVO AGENCIJE PRODAJU– STRATEGIJU ILI IDEJU?

Hopefully – oboje. Ako klijenti nemaju usvojenu strategiju komunikacija, odlična je investicija za nju uposliti stručnjake agencije koji dobro poznaju brend i poslovne ciljeve svog klijenta. Kreativa, da bi bila dobra, dolazi nakon strategije i na njoj se zasniva. U suprotnom, u najboljem slučaju, dobijemo lepu kampanju, koja ništa ne postiže.

KOLIKO JE STRATEŠKI PRISTUP BRENDU (NE)VAŽAN?

Jako važan. Strategija je osnova svih predstojećih marketinških i ostalih aktivnosti brenda, a njena je uloga prenošenje same ideje u sprovodljiv plan – pomaže plasirati pravu poruku pravim ljudima u pravo vreme. Znači, upravo je strategija ta koja će veliku ideju preneti ciljanoj publici.

KOLIKO JE STRATEŠKI PRISTUP BRENDU (NE)VAŽAN?

Veoma je važan. Dobro postavljena strategija poslužiće kao check point ili filter pri kreiranju ili biranju kreativnih i taktičkih rešenja, tako da će njihova vrednost biti veća ako su zasnovana na strategiji i postižu neki strateški cilj.

DA LI SE AGENCIJE, KADA PONESTANE IDEJA, KRIJU IZA STRAGIJE?

Agenciji ne sme ponestati ideja. Ako ponestane, menjajte je.

DA LI SE AGENCIJE, KADA PONESTANE IDEJA, KRIJU IZA STRAGIJE?

Neki se, ponekad, u nedostatku strategije, oslanjaju na taktička kreativna rešenja, ali obrnuto – retko. Verujem da, ako je strategija dobro postavljena, to može samo biti pomoć timovima da razviju bolja kreativna rešenja, koja ciljaju baš u metu.

STRATEGIJA JE POSAO - AGENCIJE ILI KLIJENTA?

Zajednički posao. Definisanje strategije je dugoročan projekat na kojem treba da rade i klijenti i agencije. Klijent je taj koji poznaje korisnike i ima cilj, a agencija je ta koja ima know how, razume proces komunikacije, medija i potrošačkih navika.

STRATEGIJA JE POSAO - AGENCIJE ILI KLIJENTA?

Idealno – zajednički. Svako doprinosi specifičnim znanjima i perspektivom. Uvek bih preporučila da strategija komunikacija proizilazi iz poslovne strategije, a da na njoj zajedno rade timovi klijenta i agencije.

DA LI SU USPEŠNIJE INTEGRISANE KAMPANJE NA KOJIMA RADI - VIŠE SPECIJALIZOVANIH AGENCIJA ILI JEDNA FULL SERVICE?

Radila sam na nekoliko integrisanih kampanja u saradnji sa više specijalizovanih agencija i uglavnom su bile uspešne. Bitno je sa druge strane imati efikasne ljude spremne na brzu saradnju, deljenje podataka i znanja i izbegavanje stvaranja nezgrapnih procesa koji bi usporavali. S druge strane, kada klijent sarađuje s jednim partnerom, jednom full service agencijom, agencija može preuzeti odgovornost za stvarne poslovne rezultate, a ne samo za jedan (svoj) deo marketinškog kolača. Kako god klijent odluči, treba paziti da se ne gubi vreme, a tako i novac. Fokus bi trebao biti usmeren na korisnike, a implementacija bi trebala biti efikasna i efektivna.

DA LI SU USPEŠNIJE INTEGRISANE KAMPANJE NA KOJIMA RADI - VIŠE SPECIJALIZOVANIH AGENCIJA ILI JEDNA FULL SERVICE?

Nije presudno za uspeh kampanje, koliko je presudna strategija, ideja, kvalitetni timovi i dobro razumevanje sa klijentom, ali može donekle da znači da je tim jedne integrisane agencije uigraniji od timova nekoliko single-channel agencija koji međusobno sarađuju na istom klijentu.

Komentari