Kakav je to sadržaj zanimljiv danas? Šta nam to stvarno uhvati pažnju? Šta je to dugotrajno, a šta će „izlapeti“ vrlo brzo?

Postoji li uopšte odgovor? Kao što ne postoji ni jedinstven tačan odgovor, tako i smerovi u kojima možemo da krenemo u odgonetanju raznoliki su i bezbrojni.

Upravo je to važno uzeti u obzir prilikom kreiranja kampanja – kako korporativnih, tako i onih vezanih za brendove. Kada su u pitanju korporativne kampanje, u prošlosti smo nailazili na izazove u formulisanju poruka i tema sa kojima bi se ljudi identifikovali i koje bi „primili“. To nije lak zadatak i kao što je slučaj sa mnogim aspektima našeg posla, upravljanje razmišljanjem pokazalo se kao ključno.

Čini se da je reč „korporativno“ na neki način stigmatizovano i često upoređeno sa hladnim i nezanimljivim sadržajem. Dakle, moramo u lonac da ubacimo i tajni sastojak koji će neutralisati ove negativne asocijacije i kreirati nešto atraktivno i vredno.

Imamo šansu da dobijemo direktnu povratnu informaciju od naše ciljne grupe i potpuno shvatimo njene potrebe, te na taj način osmislimo strateški pristup koji će osigurati da naša poruka bude primećena i primljena. Takođe, zahvaljujući velikom broju raznolikih kanala komunikacije, sa sigurnošću dopiremo do naše ciljne grupe. Na kraju, čvrsto verujem da, kao i u svakom dijalogu, moramo da uzmemo u obzir ne samo ono što želimo da kažemo, već i kako će to da bude primljeno i kakav će efekat imati.

Možemo li samo nastaviti po starom? Sigurno. Da li kvantitativno merimo naše rezultate? Naravno. Da li nam je to garancija da će naša publika čuti našu poruku? Ne baš.

U današnjem dobu, mogućnost da koristimo relevantne uvide i alate, kako bismo kreirali visoko efektivne strategije za korporativne teme, nadomak su nam ruke. Izlaskom iz zone komfora i preuzimanjem ovog takozvanog rizika pomoći će nam da identifikujemo put budućeg razvoja. U našem loncu će se krčkati nešto vredno ne samo medijske pažnje, nego i pažnje svih naših ciljnih grupa i šire.

Komentari