Kako izgleda biznis kroz prizmu kreativnosti?

Svaki biznis počinje i zavisi direktno od čoveka, pa nije neobično što je svaki neraskidivo protkan kreativnošću. I rešavanje problema i teški periodi u poslovanju mogu da budu posebno plodonosni u tom kreativnom smislu, a širina i raznorodni potencijali, koji su nam u marketingu dnevno na raspolaganju zaslužuju bolji tretman. Ukoliko još posmatramo biznis sa aspekta njegove svrhe u životu konzumenta, tu tek dolazimo do neslućenih prilika.

Da li kreativnost prodaje? Kako danas merimo kreativnu efikasnost?

Kreativnost je neophodna primesa svakog ambicioznog poslovnog poduhvata, jer ima ekskluzivno tu pokretačku snagu koja apsolutno menja sve, redefiniše postojeći biznis, a sposobna je da kreira i potpuno novo tržište. Utiče direktno na efektivnost poslovanja, pruža mu smisao, inovativnost, verovanje i stil, dok su biznis modeli ti koji trasiraju efikasnost bizisa, mada i tu ima jako puno prostora za kreativnost.

Živimo li u krizi kreativne efikanosti?

Mislim da ne, jer svakodnevno primećujem kreativne, lokalne poduhvate, koji neraskidivo vode uspostavljanju ili nadogradnji najrazličitijih tipova biznisa. Ono što manjka i pravi problem efikasnom poslovanju jeste kvalitet potrebnih znanja da se određeno strateško opredeljenje spusti u funkciju. Padamo čak ne toliko na tome šta je kompanijski identitet i brend, koliko na efikasnoj implementaciji, kontinuitetu i vođenju projekata i komunikacija u skladu sa brendom.

Šta je važnije za jedan brend – kreativna ideja ili poslovni rezultat?

Osnovno pitanje je koliko su ideja ili rezultat u skladu sa samim brendom. Najveća muka ili lepota jeste na pravi način definisati identitet brenda. Suviše često se gubi iz vida suština – brend je jedna vrlo individualna stvar. On pripada ne toliko samoj kompaniji i shareholderima, kako se to obično poima, koliko njegovim korisnicima, jer svako od njih taj brend bira iz sopstvenih “cipela” poklanjajući mu moć. Jednom kada se definiše brend, nije problematično generisati ne jednu, već 100 kreativnih ideja, od kojih će svaka dati pozitivan poslovni rezultat.

Šta kada klijent kaže – “sjajna ideja, ali ipak ne…”?

To je u redu, jer svako od nas najbolje zna šta i koliko može nešto da iznese u kom momentu. Svaki identitet bira ono što mu pripada u datom trenutku i to je dobro, jer onda postoji svest i spoznaja sebe, idealno svojih vrednosti, stila, svrhe. Podudarnost sa identitetom osnova je svake odluke i to treba poštovati, razumeti i takve brendove i komunikacije kreirati: lične, posebne, precizne i neminovno nedopadvljive svima, jer “svi” nije dobra kategorija, kad su svi, onda nije niko i tada nedostaje pravi rezultat.

Komentari