DA LI ŽIVIMO U ERI KRIZE TALENATA I ZAŠTO?

Ne bih rekla da je talenata danas manje nego ranije, naprotiv. Današnji poslovi zahtevaju poseban skup veština koje se ne mogu lako pronaći na tržištu. Ovaj nedostatak kvalifikovanih talenata uslovio je drugačije okruženje za selekciju kandidata, gde su različite nematerijalne i materijalne beneficije definisale nove norme i odnos između poslodavca i zaposlenih. Kompanije koje uspevaju da izbalansiraju svoje potrebe sa potrebama zaposlenih uspešnije će privući talente i izgraditi dugoročno zdravo radno okruženje u kome se ljudi razvijaju i zadržavaju.

KAKO DA KOMPANIJA POSTANE POŽELJAN POSLODAVAC I PRIVUČE TALENTE I KVALITETNE LJUDE?

Moram da priznam da sam ranije puno o tome razmišljala, a odgovor sam dobila na sadašnjem radnom mestu. Kod mene lično presudilo je fleksibilno radno vreme i mesto. Jedan od principa na kojima je kompanija Mars zasnovana jeste sloboda i to je u mom slučaju najveći benefit koji poslodavac danas može ponuditi. Uz slobodu, naravno, dolazi i poverenje da ćeš raditi podjednako savesno i kada posao obavljaš od kuće i u fleksibilnom radnom vremenu.

Mlađe generacije zainteresovane su za rad u kompanijama koje su fokusirane na činjenje dobra u zajednicama unutar kojih posluju. Na taj način, kompanija pruža zaposlenima osećaj svrsishodnosti, da i oni doprinose poboljšanju situacije u svetu u kojem žive i rade.

Novac, na koji svi prvo pomisle, samo je jedan od motivatora, ali nedovoljan za dugoročno zadovoljstvo. Mislim da je atmosfera kojom smo okruženi na poslu, na kome provodimo više vremena nego sa porodicom i prijateljima, ključni faktor. Kako bi osigurali zdravu i podsticajnu atmosferu, u Marsu puno pažnje ulažemo u odabir novih saradnika. Važna su funkcionalna znanja, ali je podjednako važno i kako se osoba uklapa u kulturu kompanije. Cilj je savršen spoj – osoba koja je zadovoljna svojim radnim okruženjem i kompanija koja je dobila motivisanog saradnika.

Kako bi zaposleni ostali motivisani i zadovoljni, trebalo bi da imaju jasnu sliku o mogućnostima vezanim za razvoj karijere u kompaniji. Jasna komunikacija karijernog puta, mogućnosti razvoja novih ili usavršavanje postojećih veština pokazuje zaposlenima da imaju ka čemu da teže, omogućavajući im da razumeju budućnost u kompaniji.

KOLIKO JE INTERNA KOMUNIKACIJA I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH VAŽNO ZA RAZVOJ KOMPANIJE I NJENU PERCEPCIJU KOD POTROŠAČA?

Interna komunikacija omogućava sponu cele organizacije i ključna je za povezivanje svih saradnika koje vežu iste vrednosti i ciljevi. Svi smo mi ambasadori kompanija u kojima radimo i ako ne verujemo u njihovu svrhu poslovanja i vrednosti, to je podjednako loše i za reputaciju kompanija eksterno i za lično zadovoljstvo i motivaciju.

NAVEDITE JEDAN PRIMER INOVATIVNE KAMPANJE KOJA U FOKUSU IMA INTERNU KOMUNIKACIJU.

Posebno mi je zanimljiv program Mars Ambasadora koji postoji više od 10 godina. Njegov cilj je da saradnicima omogući dublji uvid u poslovanje kompanije i uticaj koji imamo na okruženje te da zaista shvatimo svoju odgovornost. Saradnici jednom godišnje apliciraju za različite volonterske programe u kojima postoji potreba da svojim stručnim veštinama podrže rad organizacija i zajednica širom sveta. Možemo da učestvujemo u individualnim ili grupnim zadacima koji doprinose rešavanju određenih globalnih problema na koje naše poslovanje može da ima uticaj, na primer održivost određenih sirovina iz našeg lanca snabdevanja kao što su kakao, kafa, čaj i pirinač, poboljšanje oralnog zdravlja, podrška ženama preduzetnicama, programi vezani za ekologiju, dobrobit životinja… S ponosom mogu da kažem da sam ove godine primljena u program koji će se baviti problemom plastike za jednokratnu uporabu u Indiji gde putujem u oktobru.

Komentari