U kojoj meri su kompanije u Srbiji (i regionu) usmerene na uppsell stategiju poslovanja?

Postoje odlične komunikacije i vrlo vešti manevri koji vode ka upsell-u, mada je moj utisak da postoji još dosta „neiskorišćenog“ prostora. Verujem da bi upsell strategije mogle da budu još više zastupljene i implementirane u poslovne modele kompanija tj. njihovu komunikaciju sa tržištem. Na relaciji klijent – agencija, ili drugim rečima nekoga ko sprovodi i osmišljava komunikaciju, upsell je prilika da obe strane zajedno rastu i grade dugoročan partnerski odnos. Više znači bolje – kako ti ovo doživljavaš?

Zašto je za uspešnu primenu ove strategije neophodan timski rad klijenta i stručnjaka iz agencija?

Upravo zahvaljujući timskom radu i partnerskom odnosu sa našim klijentima uspeli smo da postavimo upsell kao business model. Na strani klijenta je velika odgovornost sa zadatkom da „slušaju“ tržište i da odgovore na potrebe istog na najbolji mogući način. S druge strane, komparativna prednost agencije je ekspertiza u komunikaciji sa tržištem, pa je jasno da je sinergija iz ovog odnosa neminovna.

U kojoj meri agencije danas treba da budu uključene u strateške odluke kompanija?

Mislim da je jako važno da se, pre svega, usaglasimo i razumemo da zajedno idemo ka istim ciljevima, i da to bude polazna osnova na relaciji klijent-agencija. Agencije su angažovane kao nosioci određene ekspertize i upravo bi zbog toga trebalo da preuzmu konsultantsku ulogu, a da biste bili dobar konsultant, morate podrobnije razumeti strategiju kompanije. Faktor poverenja ovde igra značajnu ulogu, tako da, što je veće poverenje klijenta u agenciju, veća je i mogućnost da se agencija značajnije uključi u strateške odluke. Značajnije uključivanje u strateške odluke za sobom vuče i veću odgovornost agencije za rezultate.

Na koji način klijenti danas mogu da iskoriste znanje i iskustvo agencija za razvoj svog poslovanja?

Kao što sam pomenuo, agencije nose određenu ekspertizu koja im daje komparativnu prednost na tržištu. Angažovanje agencije za određenu oblast, znači angažovanje određene ekspertize. Kada u sklopu svog tima imate nekoga ko ima znanje i iskustvo u specifičnoj oblasti, to će neminovno dovesti do bržeg ostvarenja postavljenih ciljeva.

U kojoj meri agencije danas iz jednog centra mogu da vode digitalne komunikacije klijenta širom sveta?

U situaciji smo da nekoliko godina unazad većina naših projekata podrazumeva uspešno vođenje digitalnih komunikacija za više zemalja, kao i saradnju sa kompanijama širom sveta. Mi smo zahvalni na ovoj prilici, jer je to način da bolje upoznamo i razumemo globalna tržišta i njihove procedure. Kako smo oduvek znali prednosti i mane rada iz kancelarije, prethodne tri godine, koje je obeležila pandemija, pomogle su nam da jasno vidimo prednosti i mane rada na daljinu. Hibridni model se pokazao kao zlatna sredina sa trendom globalne ekspanzije, koji pretenduje da postane dugoročni biznis model worldwide.

Komentari