ANDREJA ZADNIK ANDOLJŠEK, DIREKTORKA MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA, MERCATOR SLOVENIJA

VIKTORIJA RADOJEVIĆ MAVRIČ, IZVRŠNA DIREKTORKA PODRUČJA MARKETINGA, MERCATOR

JEDNA KLJUČNA RAZLIKA U NAVIKAMA POTROŠAČA U REGIONU?

Čitanje deklaracija na proizvodima i frekvencija poseta različitih trgovinama.

JEDNA KLJUČNA RAZLIKA U NAVIKAMA POTROŠAČA U REGIONU?

KULTURA! Sve u svemu, ekonomija izgleda mnogo zdravije nego pre pet godina, dok sektor robe široke potrošnje, u kojem poslujemo, jača sa povećanjem obima prodaje iznad evropskog proseka, što govore zvanični podaci. Zaista postoje neke razlike između Slovenije, Srbije, Hrvatske, BIH, Crne Gore. U pitanju su različite kulture, struktura maloprodajnog tržišta, potrošački prihodi i navike.

KOJI KANAL KOMUNIKACIJE SA POTROŠAČIMA JE NAJEFIKASNIJI U ZEMLJAMA REGIONA?

Iz perspektive isplativosti, u Adriatic regiji, to je televizija.

KOJI KANAL KOMUNIKACIJE SA POTROŠAČIMA JE NAJEFIKASNIJI U ZEMLJAMA REGIONA?

Ne možemo tu subjektivno odgovarati jer za sve postoje podaci. Puno zavisi od svrhe, poruke i ciljne grupe kojoj prenosimo poruku. Zato i postoje različiti kanali. No, ono što je zajedničko za sve jeste da je televizija i dalje daleko
najjači medij. Možemo samo pričati o rastu drugih kanala koji još duže vremena neće zameniti televiziju.

NA KOJI NAČIN KAMPANJE I KREATIVNE IDEJE OBLIKUJU I UTIČU NA KULTURU NEKOG NARODA?

Radije bih rekla da kultura naroda utiče na marketinšku komunikaciju i kreativno izražavanje. Kultura i oglašavanje kao način komunikacije duboko su povezani, komunikacija je zapravo izraz kulture.
Kulturna raznolikost utiče na marketing, oglašavanje, komunikaciju na svim nivoima, od ponašanja potrošača, pretpostavki o tome kako oglašavanje funkcioniše, do marketinških strategija, oglašivačkih koncepata i implementacije. Vrednosti nacije obično su kulturni elementi koji su najviše izraženi u oglašavanju.

NA KOJI NAČIN KAMPANJE I KREATIVNE IDEJE OBLIKUJU I UTIČU NA KULTURU NEKOG NARODA?

Ljudi kupuju priče i vole da to kupe od nekog ko zna da tu priču ispriča na najoriginalniji način. Najbolji primer za to jeste influencer marketing. Svi mi zaboravljamo da smo na internetu kao ribe u akvarijumu. Neko stalno gleda kuda se krećemo. Čitav taj proces doveo je influensere u naše živote. To su te društvene mreže koje danas vladaju svetom, a ne advertajzingom. E to je ponekada žalosno. Na primer, pogledajte Twitter kako može menjati Vlade ili kreirati proteste. Isto tako može uništiti i sve drugo.

ŠTA JE PRESUDNO ZA USPEH KAMPANJE - IDEJA ILI EGZEKUCIJA?

U praksi uvek egzekucija.

ŠTA JE PRESUDNO ZA USPEH KAMPANJE - IDEJA ILI EGZEKUCIJA?

Ideja bez odlične egzekucije samo je ideja!

“OUT OF THE BOX” KAMPANJA ILI “BY THE BOOK” KOJA DONOSI PROFIT?

„Out of the box“ kampanje imaju tendenciju da privlače pažnju, ali imaju kratkoročni učinak na percepciju i imidž brenda, bez određenog poslovnog uticaja. Aktivnosti koje stvaraju profit mogu izgledati kao prosečna kampanja u tom pogledu, ali imaju uvek za sobom dobro osmišljenu strategiju. U dnevnom poslovnom svetu „by the book“ je pre „out of the box“.

“OUT OF THE BOX” KAMPANJA ILI “BY THE BOOK” KOJA DONOSI PROFIT?

Odlična kombinacija obe stvari! Definitivno radi!

JEDAN TREND KOJI ĆE OBELEŽITI 2020.

Zaštita okoline i projekti koji se odnose na ovu temu.

JEDAN TREND KOJI ĆE OBELEŽITI 2020.

Video priče na društvenim mrežama su u punom zamahu. „Story“ lako pratimo na svim vodećim mrežama – Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube. Skoro je bila objava Facebooka koji je rekao da je broj objava na story-ju prevazišao broj objava na zidu u 2019. godini. Jako su popularni i efikasni jer nude mogućnost da lako tokom dana ispričaš i pokažeš puno više nego kroz objavu na zidu.

Komentari