Ulaganje u OOH medije beleži konstantan rast poslednjih godina, a tranzitno oglašavanje predstavlja njegov značajni deo u urbanizovanim zonama u kojima je 90% populacije izloženo ovoj vrsti komunikacije. Obnavljanjem voznih parkova gradskih prevoznika, sredstva javnog gradskog prevoza postala su izuzetno atraktivan nosilac reklamnih poruka.

Kako pored podataka o broju korisnika gradskog prevoza ovaj medij nije raspolagao drugim relevantnim podacima za media buying, Info Media Group angažovao je agenciju IPSOS Strategic Marketing koja je sprovela opsežno istraživanje, a koje je omogućilo dolazak do svih ključnih indikatora obima i strukture tranzitnog auditorijuma na osnovu kojih je moguće sa velikom preciznošću dimenzionirati ukupan potencijal (ovog medija) unutrašnje i spoljne reklame, kako među korisnicima javnog gradskog saobraćaja, tako i u ukupnoj populaciji učesnika u saobraćaju.

Istraživanje je pokazalo da 70% građana redovno koristi usluge javnog gradskog prevoza, 25% povremeno, a 5% nikada ne koristi gradski prevoz. Čak 42,5% ispitanika odgovorilo je da posmatra reklame u gradskom prevozu, 15,6% sluša muziku, dok isti procenat 8,5% ili koristi mobilni telefon ili čita novine i knjigu.

Čak 49% ispitanika reklo je da primećuje oglasne poruke na vozilima javnog gradskog prevoza, dok ih u vozilima primeti 56% ispitanih građana.
Info Media Group i IPSOS Strategic Marketing uradili su istraživanje na uzorku od 1.725 ispitanika (1.424 Beograd, 351 Novi Sad), uzrasta od 15 do 70 godina, metodom multimod (aktivno učešće ispitanika kroz samoizveštavanje o dnevnim rutama kretanja, pasivno beleženje ruta kretanja preko mobilne GoogleMaps aplikacije i korišćenje zvaničnih podataka Gradskog sekretarijata za saobraćaj i Saobraćajnog fakulteta u Beogradu o merenju prometa vozila i pešaka na području Beograda i Novog Sada).

Iz sprovedenog istraživanja proistekao je softver koji obezbeđuje sve relevantne podatke za donošenje odluka o planiranju i kupovini medija, odnosno projektuje broj ljudi koji će videti reklamu na spoljašnjosti i u unutrašnjosti vozila sa osnovnim socio-demografskim podacima.

Komentari