Trendovi u digitalu koji nas očekuju u 2021. godini neće se mnogo menjati u odnosu na 2020. samo će neki biti naglašeniji. Jedan od trendova za koji očekujemo da će doživeti ekspanziju jeste produkcija svih tipova video sadržaja. Ključnu ulogu u ovome imaće infuenseri. Kanali poput YouTube-a, Instagram-a, Facebook-a, TikTok-a ostaće core baza na kojoj će se najveći procenat video sadržaja plasirati.

Pored pomenutog, očekujemo bum TikTok-ovog konkurenta, a reč je o Instagram Reels-u, dodatnoj opciji u okviru ove društvene mreže, koja omogućava snimanje i plasiranje video snimaka trajanja do 15 sekundi, uz paletu besplatnih alatki koje su namenjene montaži tih snimaka, a među kojima je i opcija proširene realnosti (augmented reality) koja može doneti konkurentsku prednost ovoj platformi u odnosu na TikTok.

Produkcija video sadržaja će u najvećoj meri dolaziti sa dve strane, od oglašivača i od strane internet korisnika. Verujemo da će materijali koji se budu plasirali od strane oglašivača biti kraći, produkcijski jednostavni i, pre svega, personalizovani. Sa druge strane povećaće se broj korisnika koji kreira video sadržaj što će dovesti do potencijalno većeg obima saradnje između kreatora i oglašivača.

Komentari